Než došlo v neděli 13. prosince k zahájení obousměrného provozu, byla stavba jedna z nejsledovanějších. Aby ne. Tisíce vozů se nahrnuly na opačný konec města, pod okna domů lidí v Čechově ulici, a projíždění městem se stalo černou můrou řidičů. „Stavba probíhala ve spolupráci Středočeského kraje a města Benešov,“ předeslala Alena Pokorná, vedoucí Odboru investic Městského úřadu Benešov.

Stavba začala v polovině července. Tehdy staveniště převzal zhotovitel, benešovská firma BES. Práce zahrnovaly vybudování nového kruhového objezdu a také rekonstrukci komunikace v Nádražní ulici od křížení s Jiráskovou ulicí po most nad železniční tratí z Benešova do Prahy. Současně se s akcí „svezla“ také rekonstrukce horní části Tyršovy ulice a to až ke křížení s ulicí Dukelskou. Obnovou prošly i chodníky a veřejné osvětlení.

Celkově stavba stála 37 milionů korun, přičemž město Benešov vynaložilo 17 milionů. Na stavbu získalo i finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši téměř 5,1 milionu korun. A také dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1,5 milionu korun. „Ostatní náklady nebyly zařazeny mezi ty uznatelné a jsou hrazeny městem Benešovem,“ potvrdila vedoucí odboru.

Stavební práce byly vskutku obrovskou zkouškou trpělivosti místních obyvatel. To už ale nyní neplatí. Po křižovatce se jezdí, přestože dostavěno ještě není. „Celé dílo bude dokončeno v úterý 22. prosince,“ ujistila Helena Frintová z kanceláře středočeské hejtmanky s tím, že tímto dnem budou ukončeny stavební práce.

Po křižovatce jezdí auta oběma směry, ten třetí do Tyršovy ulice je ale zatím sále neprůjezdný. „Důvodem je dokončování stavebních prací v úseku od sokolovny do křižovatky Tyršova – Dukelská,“ vysvětlila Alena Pokorná a doplnila, že do tohoto posledního úseku křižovatky by se mělo začít jezdit už v pondělí.

Dokončení prací v horní části Tyršovy ulice umožní městu uzavřít Tyršovu kvůli rekonstrukci poničené dlažby tamní vozovky. „S opravami ale nemůžeme začít nyní v zimě. Plánujeme, že se s pracemi začne v dubnu, až to počasí umožní,“ doplnil benešovský místostarosta Roman Tichovský.