Tunel Mezno je druhým vybudovaným tunelem v úseku Sudoměřice - Votice. Součástí modernizace je i tunel Deboreč, jehož ražbu stavbaři dokončili letos v únoru, měří 660 metrů.

"Jedná se o čtvrtý železniční koridor Praha - České Budějovice, kde v současné době probíhají dvě klíčové stavby, a to je právě tento úsek Sudoměřice - Votice a Soběslav - Doubí. Oba tyto úsek budou v roce 2022 v testovacím provozu, ale testovací znamená, že se tady bude už normálně jezdit," řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Celý koridor bude podle něj zabezpečený jednotným evropským systémem ETCS.

Tunel byl ražen takzvanou novou rakouskou metodou, která spočívá v mechanickém rozpojování horniny a jejím následném jištění primárním ostěním, kterým se aktivují základní vlastnosti horninového masivu.

Na dosud jednokolejném úseku kromě dvou tunelů přibude také druhá kolej, stavební práce mají skončit v roce 2022. Proti původním předpokladům se zhruba o rok prodlouží, a to především kvůli zahájení výstavby tunelu Mezno pomocí trhacích prací velkého rozsahu. K jejich povolení se vztahovalo několik dalších podmínek, což způsobilo zpoždění.

Na koridoru bude podle Havlíčka chybět ještě pražský uzel. "Bude nám zůstávat nástavba hned za Českými Budějovicemi, a to je okolo Ševětína, Hosín a Hluboká. Tam se to dneska bohužel stále klikatí, bude nás tam čekat celá řada klíčových inženýrských aktů, další tunely a tak dále," řekl. Kdy se podaří dokončit celý koridor, zatím není jasné.

Dokončené jsou nyní úseky ze Ševětína do Soběslavi, z Doubí u Tábora do Sudoměřic, z Votic do Prahy-Hostivaře a také koleje v železničním uzlu České Budějovice. Na pražském železničním uzlu mezi stanicí Praha-Hostivař a Vršovicemi se již pracuje. Úsek z Nemanic do Ševětína přijde na řadu jako poslední.

Celkové náklady na modernizaci tratě Sudoměřice - Votice jsou 6,7 miliardy korun bez DPH. V případě schválení žádosti z Operačního programu Doprava může příspěvek EU činit až 3,96 miliardy Kč.