Stavebníkům, bulharské firmě, se zatím z plánovaných sedmnácti kilometrů podařilo do země uložit jen čtyři kilometry potrubí. Přitom práce musejí, aby Dobrovolný svazek obcí Vodovodní přivaděč Javorník Benešov nepřišel o dotační peníze, skončit na podzim.

„Zhotovitelská firma nám pokaždé při pravidelných kontrolních dnech tvrdí, že vše stihne ve stanoveném termínu," uvedl při tiskové konferenci benešovské radnice místostarosta města Roman Tichovský.