„Stavba má končit v půli ledna 2021, ale je díky příznivé zimě trochu v předstihu. Listopadový termín by proto mohl současně být i termínem dokončení. A to jak terminálu, tak ve zhruba stejném čase i parkovacího domu,“ uvedl benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Než k tomu dojde, přesune se doprava 1. srpna z průjezdu staveništěm terminálu kolem Agrodatu, tedy ze spojnice mezi Žižkovou a Jiráskovou ulicí, zpět na původní trasu, do Nádražní.

To dopravu v této části města zjednoduší. Jenže vyhráno motoristé a s nimi ani obyvatelé města rozhodně mít nebudou. A to ani po definitivním skončení prací na terminálu a parkovacím domě. „Vidle“ do dopravy v centru Benešova totiž hodí plánovaná stavba okružní křižovatky Nádražní – Tyršova. Tato stavba by měla trvat půl roku. „Doprava se kvůli tomu přesune do Pražské ulice,“ dodal Roman Tichovský.