„Na v současnosti největší týnecké stavbě se už rýsují nástupiště a budova bude zanedlouho pod střechou. Přesto má stavba oproti harmonogramu mírný skluz,“ potvrdila Lenka Morávková z kanceláře týneckého starosty.

Ilustrační foto.
Votičtí se chopili příležitosti a přivedli autobusy na Ameriku

Důvodem skluzu je podle ní ukončení smluvního vztahu generálního dodavatele, firmy PSG se subdodavatelem zemních prací, společností Diostav. „Kvůli tomu teď probíhá revize a kontrola stavby,“ vysvětlila Morávková s tím, že investora, město Týnec, generální dodavatel ujistil, že konečný termín ohrožen není. To by se nemělo stát ani kvůli potížím z úvodu akce. Tehdy stavbu komplikoval plynovod.

„Podle správce sítě byl plynovod uložen v normové hloubce. Ukázalo se ale, že pravděpodobně v historii došlo k úpravě terénu nad ním. Krytí pak nesplňovalo normu a musela se změnit nosná vrstva celého nádraží. Bylo potřeba celou plochu vytěžit a místo předpokládané úpravy vápněním použít makadam, který se dá zhutnit a snese zátěž autobusového nádraží,“ připomněl starosta Martin Kadrnožka.

Tyto úpravy si vyžádaly dodatek ke smlouvě a zvýšily náklady o tři miliony korun. V nejbližší době se bude pravděpodobně uzavírat další dodatek, který znovu konečnou cenu zvedne. Půjde o vybudování kamerového systému, a úpravy na uložení kanalizace, která se křížila se špatně uloženým plynovodem. Návrh včetně vyčíslených nákladů posoudí městská rada, která současně projedná i zdůvodnění a stanoviska autorského a technického dozoru.

Dopravní terminál by měl začít sloužit cestujícím nejpozději na jaře 2020.

Votické nádraží.
Votice navrhly jednu z variant interiéru nádraží, schválit ji musí SŽDC