Pokud by se záměr nepovedl, nesplnil by Benešov dotační podmínky a veškeré financování, tedy částku 11,673 milionu korun včetně DPH, by musel hradit z rozpočtu. „Díky dobrému počasí se nám podařilo dokončit i nesmírně tvarově složitou část sportoviště, kde je několik různě skloněných trojúhelníkových rovin. Dokončujeme ale také největší část, které říkáme bazén,“ popsal Čeněk Vomáčka, stavbyvedoucí firmy Mystic Constructions, která zvítězila ve dvakrát opakované veřejné soutěži.