Ta má pro veřejné hlasování pořadové číslo 77, zatímco se terminál uchází o titul pod číslem 81. Jednotlivé přihlášené projekty si lze prohlédnout na webu Stavba roku. Klikat pro ně lze zde. „Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s aktuální úrovní a trendy českého stavitelství a architektury. Přihlášené stavby posuzuje pětičlenná odborná porota,“ připomněla Aneta Malá z odboru investic Městského úřadu Benešov.

Porota hodnotí stavby na základě dodané dokumentace a podkladů a na základě návštěvy stavby. Posuzuje přitom následující kritéria: kvalita investičního záměru a účelovost stavby, začlenění stavby do okolí a kvalita veřejného prostoru vytvořeného stavbou, kvalita stavebních a řemeslných prací a vhodnost použitých stavebních materiálů, hledisko trvalé udržitelnosti stavby, spokojenost uživatele a přijetí veřejnosti, bezbariérovost a další.

V soutěži Stavba roku se uděluje titul Stavba roku, Zvláštní cena a Cena veřejnosti. Cena veřejnosti se uděluje za základě veřejného hlasování. Hlasování je organizováno prostřednictvím internetu a ve spolupráci s mediálními partnery soutěže.