„Ne ale k jeho celkovému přerušení. Nádražní ulice zůstane po celou dobu stavby průjezdná tak, jak to znají řidiči ze současnosti,“ potvrdil dobrou zprávu benešovský místostarosta Roman Tichovský, i když ještě před několika měsíci radnice informoval, že stavba dopravu v Nádražní ulici zcela uzavře.

Stavba další kruhové křižovatky bude společným dílem Středočeského kraje a města Benešova. Silnice v Tyršově ulici je sice městskou místní komunikací, ale ta v Nádražní je průtahem města a prochází jí silnice druhé třídy číslo 110 ve správě kraje. Benešovská radnice zajistila projekt a zaplatí svou část díla, tedy chodníky kolem budoucího kruháku. Za krajem pak půjdou náklady na stavbu samotné okružní křižovatky.

Benešovská radnice v současnosti předpokládá, že kraj zahájí stavbu po výběrovém řízení na dodavatele někdy v březnu nebo dubnu. V tu dobu už bude také jasné, pro jaké řešení dopravy dostane město od Policie ČR povolení. Ve hře je například i úplné uzavření vjezdu do Tyršovy ulice z Nádražní.

„Pokud nám to nepovolí, budeme muset provoz v jednosměrné v Tyršově ulici otočit opačným směrem tak, aby se doprava sbíhala u sokolovny a auta jela z centra města,“ vysvětlil místostarosta s tím, že takhle by situace měla vypadat v době, kdy zhotovitel bude pracovat na polovině kruhové křižovatky přilehlé k železnici. Až ji dokončí, provoz automobilů přejde tam a práce začnou v polovině okružní křižovatky blíž Tyršově ulici. A v ten okamžik čeká Tyršovku úplné uzavření napojení na ulici Nádražní.