Nepřipravenost města nebo objektivní příčiny? Mezi těmito možnostmi se pohybuje názor lidí ze čtyř osad na výstavbu kanalizace. Ta má vzniknout ještě letos.
Co zadává příčiny k takovým úvahám? Předně to, že informace, které obyvatelům předával městský úřad byly na začátku jiné, než jsou nyní. Třeba ta, že se kanalizace měla začít budovat už 2. června. Od tohoto data neprojíždí osadou Pecerady autobusy i když je silnice stále zcela průjezdná.
„Úprava jízdního řádů trvá až dvanáct dní, proto není možné objížďku nyní zrušit. Navíc to je v kompetenci ČSAD,“ vysvětlil místostarosta Týnce Martin Kadrnožka.
Dalším termínem zahájení stavby bylo 16. června. Datum sdělilo vedení úřadu lidem z osad na schůzce 3. června. Tomuto záměru by odpovídalo i včerejší oficiální zahájení výstavby kanalizace. Konalo se ve Zbořeném Kostelci u sokolovny, ale bagry byste při něm vyhlíželi marně. Při projevech představitelů města i zhotovitelské firmy Skanska zazněl vedle optimistických prohlášení také nový termín startu prací.
„Kanalizace se začne kopat třiadvacátého června v Peceradech a Podělusích,“ řekl místostarosta Týnce. Ujistil ale, že další týdenní posunutí termínu nebude mít vliv na celkový čas provedení.
Nejasnosti a pochyby ale po zmiňované schůzce ze začátku měsíce vyvstaly také kvůli financování tlakových přípojek. V původní korespondenci slibovala týnecká radnice plné hrazení prací a materiálu všem takto „postiženým“ domácnostem. Na přímý dotaz na schůzce na radnici ale zaznělo z úst místostarosty, že se o tom ještě bude jednat. A nejnovější info ze včerejška?
„Nyní připravujeme dopis, v němž bude uvedeno, jakým způsobem se úhrada nákladů uskuteční. Snažili jsme se vytvořit takové podmínky, aby pro všechny lidi z Pecerad byly srovnatelné. To znamená, že ten, kdo bude čerpat, by si sám neměl platit čerpací stanici a její montáž,“ tvrdí Martin Kadrnožka s tím, že je ještě otázkou dalších jednání, kdo bude hradit náklady na zemní práce. „Část nákladů by si mohli hradit vlastníci pozemků sami,“ dodal.