Právě proto vznikl projekt Zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Jana Nohy. V rámci něj město řeší několik záležitostí. „První z nich je zvýšení bezpečnosti chodců na přechodu umístěném na křižovatce ulic Ke Stadionu a Jana Nohy,“ připomněl benešovský místostarosta Roman Tichovský s tím, že cílem projektu je zajištění kontinuálního provozu nově postavené a zmodernizované komunikace pro pěší. Právě přechod v uvedené křižovatce je místem, kde došlo už k řadě kolizních situací a to mezi vozidly i mezi auty a chodci.

Sloup změní místo

„Uprostřed křižovatky stojí betonový sloup a přechod, který tam vede je příliš dlouhý, takže tam už několikrát došlo ke sražení chodce automobilem,“ potvrdil místostarosta. Problém uvedené křižovatky je v tom, že někteří řidiči ani neví, jak se z ulice Ke Stadionu do ulice Jana Nohy odbočuje. A stejné to je i opačným směrem. Někteří řidiči sloup objížděli zleva, jiní zprava. Podobně je tomu i například v Neveklově, v Pražské ulici, kde se objíždí kaplička uprostřed křižovatky. „V rámci projektu se přesune sloup na jiné místo, takže nebude úplně uprostřed křížení a dojde tím i ke zúžení vozovky tak, aby přechod pro chodce odpovídal platným normám,“ vysvětlil Roman Tichovský.

Další část projektu se týká také přechodu v ulici Jana Nohy. Namalovaný je u bytovek a v rámci projektu na něj naváže krátký chodník směřující do ulice Za Nádražím. Změnu čeká také prostor u továrny PCB, který v současnosti využívají motoristé pro zaparkování osobních aut. Místo před továrnou nově získá zastávka autobusu, jímž firma sváží zaměstnance a úpravou projdou také poblíž ležící zastávky linkových autobusů.

Hotovo bude napřesrok

„Poslední částí projektu je další úprava přechodu poblíž křižovatky v níž ulice Jana Nohy navazuje na ulici Křižíkovu. Délka přechodu také neodpovídá normě, proto tam přibude uprostřed vozovky ostrůvek. Současně dojde v křižovatce ke změně značení a výstavbě dvou autobusových zastávek,“ dodal Roman Tichovský. Práce na projektu začaly už přeložkou a úpravou kabelové sítě. Město na akci, která má plánovaný rozpočet 16,5 milionu korun získalo podporu z IROP 7,7 milionu korun. Dílo by mělo být dokončeno v září 2024.