Odpočívka Střechov na 52. kilometru dálnice, k níž patří i motorest, patří mezi ty původní, vybudované před půlstoletím. Její část ve směru na Brno prošla modernizací už v roce 2019.

Náklady na rekonstrukci a rozšíření odpočívky ve směru na Prahu se blíží ke 128 milionům korun. „S opětovným uvedením do provozu počítáme na přelomu srpna a září letošního roku,“ ujistil Buček s tím, že další dokončovací práce budou probíhat bez zásadního vlivu na provoz.

Záměr počítá i s navýšením počtu parkovacích stání pro nákladní automobily. Šikmé parkovací plochy pro návěsy po rekonstrukci vzrostou ze současných 42 na 98 míst. Celkově se kapacita zvýší o 90 míst, což je téměř dvojnásobek stávající kapacity.

S modernizací souvisí také kompletní rekonstrukce kanalizace a odvodnění, staré osvětlení nahradí úsporné LED, vznikne i nová usazovací nádrž a odlučovač ropných látek. Prostor včetně dětského hřiště u parkoviště pro osobní auta pokryjí kamery. Modernizován bude také mobiliář, tedy stoly, lavice a odpadkové koše, dojde i k úpravě zelených ploch a instalaci nového oplocení.

„V budoucnu, už mimo rámec této rekonstrukce, se počítá s osazením systémů inteligentní odpočívky a systému dobíjení elektromobilů. Pod projektovanými komunikacemi budou v rámci této stavby pro tyto systémy připraveny chráničky,“ dodal Martin Buček a upozornil, že řidiči musí po dobu modernizace počítat s úplnou uzavírkou odpočívky včetně podjezdu pod dálnicí, který propojuje její levou a pravou stranu.