Ministerstvo financí vyhovělo dlouholetým požadavkům obcí a měst diskriminovaných při dělení financí z daní a připravilo novelu právě tohoto zákona.
„Já jsem se samozřejmě této akce zúčastnil. Je nemyslitelné, abych jí nejel podpořit,“ uvedl Josef Škvor, starosta Teplýšovic, který vidí v demonstrativním pochodu smysl.

„Starostové tímto jednáním chtěli poukázat na nerovnost při dělení financí z daní, která tady už několik let existuje. Jsme přesvědčeni, že k diskriminaci skutečně dochází, a že je poměrně zásadní,“ vysvětlil teplýšovický starosta důvod proč se zhruba tisícovka starostů z celé České republiky rozhodla vyjít do ulic Prahy a dát najevo svůj nesouhlas s tímto nespravedlivým postupem.

Podle jeho slov jde o zhruba šestiletý boj, kdy starostové sbírali důkazy a podklady, které měly vládu přesvědčit, že jsou skutečně diskriminovaní.
„A tohle byla taková špička ledovce,“ upozornil Škvor a dodal, že do Prahy dorazil i starosta Kozmic, Trhového Štěpánova, Struhařova nebo Mrače.
„Já jsem měl ve středu jednání zastupitelstva, a proto jsem se nemohl zúčastnit. Ale určitě bych tam jinak jel. Jsem totiž členem hnutí, které se velmi aktivně na pořádání pochodu podílelo,“ uvedl Petr Šibrava, starosta Sázavy.