Zůstat tedy stát na místě a nic v obci nezlepšovat by byla velká chyba. Proto se už několik let mohou krhaničtí například připojit na obecní vodovod, účastnit se nejrůznějších kulturních akcí, které obec pro své občany pravidelně pořádá, a od loňského roku třeba také využívat víceúčelové sportovní hřiště.

To ale nestačí. Obec, jen třicet kilometrů vzdálená od Prahy musí jít stále dál. A jakým směrem? Na několik otázek o životě a rozvoji obce odpovídal starosta Krhanic Aleš Papoušek.

Obec se začíná rozrůstat. Kolik nových domů v obci za poslední rok vyrostlo nebo se začalo s jejich stavbou?
Obec se opravdu rozrůstá. V loňském roce jsme přidělili čtyřem rodinným domům čísla popisná, v letošním roce už jednomu rodinnému domu. Podle dokumentací, které jsem měl již k nahlédnutí nebo k vyjádření, letos se s velkou pravděpodobností začnou v obci stavět nejméně tři rodinné domy.

Kolik tedy do obce přibylo obyvatel?
Pokud bychom porovnali stav našich obyvatel mezi 1. lednem 2013 a 31. prosincem 2013, narostl nám počet občanů s trvalým pobytem o 24. To je dobře. Doplním, že pozitivem je, že se jedná častokrát o rodiny s dětmi nebo mladší generaci občanů.

Má obec pozemky, které prodává coby stavební parcely nebo jsou všechny doposud zastavěné pozemky soukromé?
Obec nevlastní žádné stavební parcely. Máme pouze dvě menší parcely v jedné rekreační oblasti, ale ty nemají ani přístupovou komunikaci, ani elektřinu nebo vodu. Zatím jsou tedy neperspektivní k nabídce případným zájemcům.

Jak by se obec stavěla k nápadu satelitního městečka?
Obec není pro satelitní městečka. U nás jdeme jinou cestou. Příkladem je budování rodinných domů v lokalitě se stavebními parcelami nedaleko od základní školy. Při požadavku na parcelaci jednoho z majitelů jsme požadovali rozdělení lokality podle našich potřeb. Zároveň při prodejích stavebních parcel jsme trvali na regulativech územního plánu, což zaručuje například sedlovou nebo valbovou střechu,… Rodinné domy mohou a jsou vzhledově rozdílné, zároveň „držíme" celkový vzhled staveb podobný většině obce. S požadavkem na vznik satelitního městečka zatím nikdo nepřišel. Budu doufat, že se tomu tak nestane. Lidsky odcizená satelitní městečka bych sám za sebe v obci nechtěl.

Má obec nějaký rest, který se oproti původnímu plánu nepovedl realizovat a bude na programu tedy tento rok?
Obec Krhanice má z minulého roku celkem čtyři větší resty. Je to ale podle upraveného rčení: „Člověk míní a příroda mění." Velká voda začátkem června loňského roku úplně změnila priority záměrů naplánovaných k realizaci na období červen až září. Proto jsme nezahájili budování přístavby mateřské školy, budování zázemí víceúčelového hřiště u základní školy, pokračování položení nového asfaltového koberce na místní komunikaci od odbočení k chatové oblasti Sádek až k druhé návsi U Lípy a vybudování nového místa pro tříděný odpad u základní školy. Naštěstí se nám podařilo získat dotaci na opravu poškozené části nádrže u vrby po povodních, takže ušetříme několik desítek tisíc z obecního rozpočtu, pokud bychom opravu realizovali pouze z vlastních zdrojů.
Všechny nuceně odložené akce máme naplánovány na letošní rok. Z finanční rezervy, kterou se nám podařilo vytvořit v minulém roce, a z přebytkového rozpočtu letošního roku tyto akce zafinancujeme. Akce přístavba mateřské školy a budování zázemí víceúčelového hřiště u základní školy budou probíhat podle případně získaných dotací, každopádně etapovitě.

Zvažuje obec rozšířit díky nárůstu obyvatel služby (ordinace dětského lékaře, MHD, rozšíření školy, školky,…)?
Obec uvažuje perspektivně s řadou věcí, které budou pro občany přínosné a které vždy nemusí být službami. Pro ordinaci dětského lékaře jsme před několika lety nabídli prostory v budově obecního úřadu, ale tato nabídka nebyla využita. Prostory k nabídce pro lékaře v současnosti nejsou.
Příměstská doprava PID je složitost svojí podstatou. Začátkem loňského roku jsme ve spolupráci se starostou Týnce nad Sázavou řešili rozšíření linky 332 do Krhanic a v létě se situace změnila a hrozilo zrušení linky č. 332 do Prosečnice. Teď je zrušení pro rok 2014 zažehnáno. Jak to bude dál, je o dohodách či nedohodách mezi Středočeským krajem a ROPID.
Kapacita naší základní školy je dostačující. Proto o rozšiřování neuvažujeme. Soustředíme se na zpracování dokumentací k postupné rekonstrukci budovy, jako je například rekonstrukce topení a elektrických rozvodů, neboť jejich stav odpovídá době výstavby školy. V loňském roce jsme zahájili budování venkovních drenáží pro snížení vlhkosti v podzemním podlaží s tělocvičným sálkem a vyřešili odvod dešťových vod z části střechy napojením do dešťové kanalizace.
Rozšíření mateřské školky je již nutností, neboť na jedné straně chceme zvýšit kapacitu školky, na druhé straně školka nemá žádnou větší místnost pro svoji činnost. Vyprojektovaná přístavba mateřské školy tyto dva problémy řeší.
V letošním roce bychom chtěli nechat zpracovat dokumentaci k územnímu řízení na umístění čistírny odpadních vod na pozemku, který jsme bezplatně získali od Pozemkového fondu. Tento pozemek je na nejnižším možném místě z hlediska umístění Krhanic, což změní logiku splaškové kanalizace postavené na přečerpávacích stanicích u jednotlivých domů v dané lokalitě na gravitační kanalizaci.
Obec má naplánované záměry i do dalších let, ale nyní je předčasné o nich hovořit, neboť jsme v očekávání dalšího dotačního období evropských fondů.