„Několikrát do týdne se s tím seznamuji i na výročních valných hromadách, které v tomto období konají. Musím konstatovat, že ve velké většině našich sborů, alespoň tam,  kde jsem se zúčastnil, mají co hodnotit a tyto sbory jsou velkou devizou svých spoluobčanů a starostů obcí," uvedl Josef  Páv.

Rok 2013 byl i dalším rokem velkých povodní v Čechách, kterých se v přímé pomoci  zúčastnilo i přes sedmdesát sborů z Benešovska.

„Za toto mimořádné vypětí a velké nasazení ještě jednou všem aktivním  hasičům moc děkuji. A to hlavně jménem všech postižených, jak u nás v okrese, tak i v partnerské pomoci na severu Čech," poděkoval starosta okresního sdružení.

„Dovolte mi popřát  vám a vašim rodinným příslušníkům krásné prožití vánočních svátků. Vstup do nového roku přeji všem s pocitem optimismu a naděje  s elánem pro další období  naší humanitární činnosti ve prospěch našich spoluobčanů," popřál starosta Josef Páv.

Středočeský hejtman Josef Řihák ocenil ocenil za pomoc při povodních v červnu 2013 kromě starosty OSH Josefa Páva strojníka Františka Tichého ze Sboru dobrovolných hasičů Načeradec,  velitele zásahové  jednotky SDH Teplýšovice Vítězslava Sahulu a  Josefa Račanského z SDH Zvěstov.