Proslov starosty Benešova

Našim spoluobčanům!
Dovolte mi, abych k vám v dnešní nelehké době promluvil.

Naše město, třebaže není prozatím postiženo tak, jako města jiná, s ním i my všichni, čelíme spolu s celou naší zemí koronaviru, tomu malému, pouhým okem neviditelnému, ale silnému nepříteli.

Žádám vás, nejen jako starosta města, zachovejme klid, chladnou hlavu, řiďme se zdravým rozumem. Naše země je v nouzovém stavu, proto všichni dodržujme nařízení, která vláda naší země vydává, právě na základě vyhlášeného nouzového stavu Vládou České republiky, krizovým štábem Středočeského kraje, krizovým štábem našeho ORP a respektujme je v plném rozsahu.

Omezme pohyb na veřejnosti, nesrocujme se, buďme ohleduplní k ostatním. Nosme roušky nebo si jinak chraňme obličej, snížíme tím riziko nákazy sebe i ostatních. Pokud jste v karanténě, důsledně ji dodržujte. Pokud jste v seniorském věku, nebo jste chronicky nemocní, zůstávejte doma.

Zdroj: Youtube

Všem nájemcům nebytových prostor v objektech, které jsou ve vlastnictví města, odpouští město nájemné po dobu, po kterou mají a budou mít své provozy uzavřeny, právě s ohledem na vyhlášený stav nouze. Všechna městská parkoviště jsou otevřena k bezplatnému užívání.

Závěrem děkuji všem dobrovolníkům, kteří šijí roušky, zajišťují pro seniory nákupy a jinak se podílí v rámci daných možností na chodu našeho města. Děkuji všem lékařům, zdravotníkům, záchranářům, policii, hasičům, sociálním a ostatním pracovníkům, kteří jsou v první linii.

Milí Benešáci, věřím, že když budeme držet pospolu, budeme ohleduplní a disciplinovaní, zvládneme všechno, i toho „covídka“ s číslem 19!

Váš Jarda Hlavnička, starosta

Online reportáž

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník