Na projekt získalo město Vlašim prostřednictvím sdružení Podblanickem dotaci z evropských fondů ve výši dvaapadesát milionů korun. Moderní zázemí s učebnami, ateliéry, dílnami, přednáškovým a cvičebním sálem budou sloužit pro potřeby Domu dětí a mládeže Vlašim. Tomu už stávající prostory z důvodů nárůstu činnosti přestávaly stačit.
„Stará radnice je památkově chráněný objekt, který byl po druhé světové válce přeměněn na byty. Hodně let už ale nebyl využíván. Budova chátrá a toto byla poslední možnost, jak dům zachránit a dát mu nějaký smysluplný účel,“ říká starosta Vlašimi Luděk Jeništa.
Současí objektu pocházejícímu z první poloviny 19. století je i zahrada. Venkovní prostory pro trávení volného současnému domu dětí chybí. Projekt vznikajícího volnočasového centra na zahradě počítá s umístěním herních prvků, hřiště s košem na basketbal, prolézačkami, posezením, ohništěm a výsadbou zeleně. Aby funkčnost budoucích prostor byla co nejúčelnější, vybavení a rozvržení místností si navrhovali sami vedoucí kroužků.
„V současnosti jsme ve fázi výběrového řízení a v průběhu března by mohla být stavba předána zhotoviteli,“ říká starosta Vlašimi s tím, že dokončení stavby je plánováno v polovině příštího roku. Prostory budoucího domu dětí jsou řešeny multifunkčně a umožňují nové aktivity i lepší uspořádání a střídání stávajících kroužků. Objekt se zahradou dává nově také možnost vzniku zázemí maminkám s kočárky, budova je řešena bezbariérově, což usnadní maminkám přístup. Také sociální a doprovodné zázemí je výškově upraveno potřebám dětských návštěvníků. Na kryté a prosklené terase budou moci příjemně trávit čas rodiče čekající na své ratolesti.
„Stále se rozrůstají kroužky, my fungujeme i vedle v bývalé poliklinice, využíváme prostory škol i sportoviště Spartaku. Do nového se už těšíme, město nám opravdu vyšlo vstříc,“ říká ředitelka MěDDM Vlašim Pavla Homolková s tím, že toto zařízení bude moci navštěvovat díky větší kapacitě víc dětí a mladých lidí. Na projekt za bez mála šedesát milionů korun se pěti miliony bude podílet také město Vlašim. Vedení vlašimské radnice však věří, že výtvarné dílny, sportovní zázemí, jazykové a počítačové učebny a další vybavení jsou tou nejlepší investicí do budoucnosti.

KAREL CHLUMEC