Jak Kulturní a informační centrum, tak Městská sportovní zařízení sice v návrhu rozpočtu měla uvedená celková, nikoliv detailní čísla, s nimiž po schválení mohou letos počítat, ale to opozici nestačilo. Ústy ekonoma Luboše Machuldy se domáhala rozklíčování jednotlivých položek. A také například vysvětlení, proč mají MSZ provozní, nikoliv investiční výdaje hrazené z dotací města, proti loňsku navýšené o 4,4 milionu a KIC dokonce o 5,2 milionu korun.

„Je to jednoduché," tvrdí starosta. „Město si u KIC a u MSZ objednává služby, které by jim jinak mělo zaplatit. Při fakturaci bychom se ale připravili o DPH. Takhle, když to uděláme jako dotaci, město o DPH nepřijde a odvede ji KIC," vysvětlil starosta s tím, že je tahle záležitost absolutně čistá.

Starosta Benešova Petr Hostek ale tazatelům také vysvětlil, že se v případě nových eseróček, ještě loni příspěvkových organizací jedná o obchodní tajemství. A to konkurenci veřejně nesdělí.

„Pokud chcete rozpočet KIC a MSZ vidět, přijďte a můžeme se o něm pobavit, ukáži vám ho," vyzval lídr radnice politické konkurenty.
Zprávu o obchodním tajemství společnosti, která je financovaná z veřejných peněz, ale Luboš Machulda zpochybnil. A z principu odmítl Hostkův návrh na setkání v tichu kanceláře, mimo „uši veřejnosti."

Hlavním důvodem k odmítnutí zveřejnění detailního rozpočtu městské obchodní společnosti je ale podle Petra Hostka to, že takový krok firmu nemá ze zákona povinný.

Vedení města ale žabomyší válku vyhlášenou na zmiňovaném zastupitelstvu kvůli účtům KIC a MSZ, hodlá brzy ukončit. Jak, o tom zatím veřejně hovořit nechce.