„Lesy ČR nám nabídly výrobu poměrně objemných, ale vkusných košů," potvrdil místostarosta.

Benešov proto chce ještě letos část cesty kolem rybníka těmito koši osadit. Další pak dokoupí příští rok.

„Na zimu ale koše budeme uklízet, protože se obáváme, že by nemusely do jara vydržet," řekl Zdeněk Zahradníček.

Spolek přátel Konopiště také navrhl, aby město s pořadateli větších akcí v areálu parku, například v tamním amfiteátru, sjednávalo smlouvy o pronájmu s tím, že si po sobě musejí po akci uklidit a to i kolem přístupových cest.

„Jenže pořadatelé akcí cesty v pronájmu nemají a navíc do parku chodí i jiní návštěvníci. Proto je nemůžeme přinutit, aby uklízeli i podél cest," míní starosta Benešova Jaroslav Hlavnička.

Právě z naposledy uvedeného bodu také vyplývá další požadavek Přátel Konopiště – zřízení služebny městské policie v zázemí amfiteátru.
„To je úplná schizofrenie. Máme dva strážníky ve službě a jeden by měl sedět v Konopišti? Co by tam asi tak měl dělat?" podivil se starosta.

Město na výzvu přátel Konopiště také promluví s Povodím Vltavy o nutnosti úklidu Konopišťského potoka a jeho břehů v úseku procházejícím parkem.

Mezi požadavky se znovu objevila nutnost zvýšení ochrany chodců při přecházení nejen z města do parku přes silnici E55, ale také od hlavního parkoviště. Tento letitý a nevyřešený problém, nejspíš zůstane bez odezvy.

„Pan Mareš nám píše, že by bylo dobré postavit na přechodu semafor. Ten nám policie nepovolí ani ve městě, natož v extravilánu. Víc proto udělat nemůžeme a můžeme být rádi, že tam přechod vůbec je," dodal starosta Benešova.

Jako velký problém vidí Přátelé Konopiště také altán postavený LČR na promenádní cestě k zámku. Právě jeho přístřeší vyhledávají narkomani i opilí bezdomovci, kteří pobuřují relaxující maminky s kočárky či seniory. Po sobě navíc zanechávají odpadky včetně injekčních stříkaček.

„Spolek proto navrhuje altán zcela odstranit, což by bylo menší zlo, než současný stav. Musíme to ale nejprve projednat s Lesy ČR," dodal místostarosta Zdeněk Zahradníček.