V rámci tematického zadání Obnova památek určených ke společenskému využití navrhuje rada podpořit 22 projektů v celkové výši 45,5 milionů korun. Z projektů, které získaly nejvyšší bodové ohodnocení a jsou navrženy na nejvyšší finanční podporu je to například oprava havarijního stavu střechy a restaurování sgrafitové omítky objektu bývalého špejcharu v Bystřici - Drachkově nebo restaurování barokních fresek a statické zajištění kleneb v kácovském zámku.

Druhé zadání Obnova kulturních památek bylo určeno pro projekty související s obnovou hodnot kulturní památky, tzn. stavební a restaurátorské práce, práce na přípravě obnovy či restaurování památky. Zde je na podporu je navrženo 42 projektů, mezi které by mělo být rozděleno 12,6 milionu korun.

„Slíbili jsme navyšování podpory pro kulturní památky v našem kraji a náš slib dodržujeme. Do letošního dotačního programu jsme alokovali celkově 58 milionů, přičemž ta hlavní podpora je zaměřena na projekty, kde je deklarováno další využití objektu pro spolkový a společenský život regionu nebo takové, kdy je objekt dostupný nejširší veřejnosti,“ okomentoval zaměření dotačního programu Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Prezident Petr Pavel si během návštěvy středních Čech prohlédl sklárny v Sázavě

Prezident Petr Pavel navštívil Kavalierglass v Sázavě. | Video: Zdeněk Kellner