Pejskař je podle nové městské normy povinen ohlásit radnici vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo od chvíle, kdy si tak staré zvíře pořídil. Stejnou lhůtu má i na ohlášení zániku své poplatkové povinnosti.

Zaplatit mohou až do konce října

Nikoliv hned, ale až do úplně posledního dne měsíce října. Právě tak dlouho počká štěpánovská radnice na platby obyvatel města za likvidaci jejich komunálního odpadu v letošním roce. Poplatek lze platit jen v hotovosti přímo na radnici, tak platebním příkazem na účet města, přičemž variabilním symbolem je číslo domu plátce. Radnice současně upozornila, že se výše poplatku za odvoz odpadu může každý rok měnit. Letos platí každý občan s přispěním města 981, osamělý člověk pak 615 Kč. Částku 566 korun pak zaplatí za nemovitost vlastník s trvalým pobytem ve Štěpánovské Lhotě a sumu 731 korun, což je 7/12 z celkové roční částky 1.253 korun, zase ten, kdo vlastní rekreační objekt.

Pracoviště živnostenského úřadu není v budově radnice

Základem efektivního vyřizování jakýchkoliv záležitostí, je dobrá informovanost. Že tato záležitost není stále dostatečně doceněna řadou lidí, kteří potřebují vyřešit své problémy na pracovišti živnostenského úřadu v Benešově, dokládá Roman Bumbálek z Odboru obecní živnostenský úřad. „Stále se ještě setkáváme s tím, že někteří klienti hledají živnostenský úřad v budově městského úřadu na Masarykově náměstí číslo 100,“ potvrdil s tím, že zmiňovaný odbor se nachází nedaleko na Malém náměstí. Tam je také vchod a pro imobilní klienty slouží k dopravě do patra výtah. Vstupuje se do něj však z opačné strany objektu.

Přes Ouštice do Neveklova auta od Týnce neprojedou

Celý jeden pracovní, tedy pětidenní týden, od pondělí 10. do pátku 14. srpna nebude průjezdná silnice třetí třídy číslo 10513 v úseku kolem kamenolomu poblíž Ouštic. Důvodem úplné uzavírky silnice, kterou povolil i Dopravní inspektorát Policie ČR Benešov, po níž řidiči jezdí od Týnce nad Sázavou do Neveklova, je oprava jejího povrchu. Silnice je v místě velmi poškozená a její kvalitě neprospívá především velká zátěž od nákladních aut dopravujících vytěžený kamen. Objízdná trase při jízdě od Týnce začíná na křižovatce u zemědělského podniku před Dunávicemi a vede po silnici III/1057 přes Netvořice. Po silnici druhé třídy číslo 105 se motoristé po průjezdu Všeticemi dostanou na původní trasu do Neveklova až na křižovatce u sportovními rybáři oblíbeného Panského rybníka.