Mezi dalšími bude projednání výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby intenzifikace čistírny odpadních vod, nebo znění smlouvy o dílo vztahující se k vypracování projektové dokumentace pro zajištění inženýrských sítí a souvisejících služeb pro stavbu vodovodu od přivaděče pitné vody Javorník – Benešov. Zastupitelé projednají i obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.

Benešov získal loni kvarteto dotací, o další má požádáno
Celkem 13 žádostí o podporu městských investičních akcí rozeslalo město Benešov v loňském roce. Skutečně vyřízeny ale byly jen čtyři z nich. Zbylé žádosti o dotační podporu jsou i nadále ve schvalovacím řízení. Mezi ty, investiční akce na které by se v rámci podpory Středočeského kraje mohlo dostat jsou také opravy a budování chodníků a přechodů pro chodce. Středočeský kraj k tomu loni vypsal program včasné přípravy projektů, které by mohly být financovány z dotačních fondů EU v programovacím období let 2021 až 2027. Konkrétně se má jednat o komunikace pro pěší v ulicích Jana Nohy, Křižíkově a Vlašimské.

Práce na tunelech u Mezna běží dál
Ani zimní období a po letech zase trochu sněhu nezastavily a nezbrzdily pokračování některých prací při výstavbě IV. železničního koridoru v úseku mezi Sudoměřicemi na Táborsku a Voticemi na Benešovsku. V jižní části nové trati u Mezna a severní v tunelu Deboreč pracují intenzivně zejména tuneláři. Ti betonují poslední část ostění a instalují také hydroizolace. V zářezu Mezno a Lipiny pak těžké stroje upravují svahy. Ostatní části stavby ale stojí kvůli technologické přestávce.

Před víkendem je tisíc nemocných s covidem-19
Až na hranici jednoho tisíce lidí nakažených covidem-19, úplně přesně na 1002 případy, klesl jejich počet v pátek 22. ledna. Oznámila to v každodenním hlášení Krajská hygienická stanice Středočeského kraje. Hygienici také oznámili, že v rámci sčítání ze dne na den přibylo k pátku na Benešovsku 76 nově nakažených, a sice přesto, že celkový počet nemocných klesl ze dne na den o 21 případů. Údaj o nových případech ze dne na den zpřesňují počty vyléčených, jichž bylo 99 a také dvou nově zemřelých.