Tiskopisy chovatelé najdou v podatelně úřadu, kde se také vyplněné odevzdávají. Úřad rovněž chce, aby chovatelé hlásili změny majitele psa nebo adresy, a to kvůli dohledávání odchyceného zatoulaného psa.

Vláda dál omezuje fungování úřadů
Až na podatelnu stanovila tajemnice Městského úřadu Benešov Magda Zacharieva od soboty 23. lednové úřední hodiny. Vyplývá to z usnesení vlády vztahujícího se k orgánům veřejné moci a správním orgánům. Těm vláda nařídila, aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v omezení práce na ty agendy, jejichž výkon musí být kontinuálně zajišťován. Až do 12. února tak platí, že má MěÚ Benešov úřední hodiny v pondělí od 8 do 13 a ve středu od 12 do 17 hodin.