Vedle bytu, jehož součástí pro účel dražby jsou také vnitřní instalace včetně rozvodů elektřiny, vody a odpadu a také etážové vytápění, podlahová krytina a nenosné příčky spolu s dveřmi a okny, chtěl úřad dražit také podíl na společných částech objektu a pozemku k němu náležejícího. Od procedury Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových upustil kvůli usnesení vlády ČR, která prodloužila účinnost krizových opatření do 22. ledna.

Přijímají zápisy na očkování seniorů nad 80 let
Registrování k očkování osob starších osmdesáti let vakcínou proti onemocnění covid-19 začalo v pátek 15. ledna elektronicky. To ale může být pro lidi s uvedeným věkem náročné a kvůli chybějícímu vybavení dokonce zcela nemožné. Městský úřad v Benešově proto vyzývá seniory, aby se v případě, že ve svém okolí nemají nikoho, kdo by jim s registrací pomohl, obrátili na telefony Barbory Macháčkové 776 630 297 nebo Pavla Doubravy 722 965 305. Obě spojení jsou k dispozici i o víkendových dnech.

Pro třídění pomůže lidem z Louňovic sto kompostérů
I když stále naprosto běžným způsobem likvidace domovního bioodpadu je jeho kompostování v jámě nebo přímo na trávníku, stále více lidí si pořizuje takzvané kompostéry. Ty proti klasickému nejsou tolik cítit, ale mají jen omezený objem. Přes to všechno hodlá úřad městyse Louňovice Pod Blaníkem nabídnout letos obyvatelům stovku takových plastových kompostérů. To má podle starosty Václava Fejtka přinést ještě účinnější třídění. Radnice totiž stále likvidaci domovního odpadu dotuje a domácnosti tak za rok hradí jen 1290 korun. To je však, i kvůli nové odpadové legislativě, neudržitelný stav.