Přechodná úprava provozu má za cíl zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s částečnou uzavírkou uvedené silnice. Provoz na silnici až do 30. listopadu usměrní přenosný semafor, který auta do volného úseku silnice pustí střídavě z jednoho a druhého směru.

Ve Vlašimi zvedli koeficient daně
Obecně závaznou vyhlášku o dani z nemovitých věcí schválili zastupitelé města s platností od roku 2021. Koeficient, kterým se násobí sazba daně z nemovitých věcí se zvedl v různých částech města různě. Daň ze stavebních pozemků, ale také z obytných domů měla koeficient 1. Nyní je ve Vlašimi 2,5, v Domašíně, Bolině, Bolince 2,0 a v Hrazené Lhotě, Chobotu, Nesperské Lhotě, Polánce a Znosimi 1,6. Chalupy a chaty, objekty pro podnikání a garáže mají nově koeficient 1,5.

Na nábřeží zastaví automobily asfaltování
Na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích narazí motoristé v pobřežní části města Sázavy. Celou situaci, která se odehraje od soboty 26. září do úterý 6. října má na svědomí úplná uzavírka křižovatky ulic Pod Zastávkou a V Lázních kvůli asfaltování nové pozemní komunikace. Situaci motoristům oznámí přenosné dopravní značky. Samotnými pracemi bude dotčena doprava také v dalších přilehlých ulicích – Na Závrtku, Prokopovo nábřeží a Martinská.

Covid-19 posunul i kytičkovou sbírku
Teprve středa 30. září bude termínem veřejné sbírky Českého dne proti rakovině, protože májové konání zhatil atak covidu-19. Tentokrát dárci obdrží žlutou kytičku opatřené zelenou stužkou i informační letáček o prevenci nádoru ledvin a močového měchýře. V nich je Česko první na světě.