Díky ní se uživatelé přesvědčí, jak kdysi vypadalo centrální, nyní Masarykovo náměstí nebo prostor nyní panelákového sídliště kolem Pražské a Nové Pražské ulice. Snímky dodali sběratelé i některé instituce.

Oslavu výročí školy přesunuli napřesrok
Také připomínku a oslavu už 125. výročí existence zemědělské školy v Benešově ovlivnila druhá vlna nového čínského koronaviru. Samotné oslavy se měly uskutečnit v pátek 6. listopadu, ale vládní restrikce neumožňují pořádání jakýchkoliv hromadných akcí, proto se i tato dlouho dopředu připravovaná záležitost přesouvá na jaro roku 2021. Škola protentokrát alespoň na svém webu nabízí krátkou upoutávku, která ukazuje například také nové moderní logo.

Také kácení stromů na zahradě má svá pravidla
Kácení stromů rostoucích mimo les není jen na libovůli jejich majitele. Upravuje ho prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně přírody a krajiny. Ta stanovuje, že kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. „V našich klimatických podmínkách je to většinou období od 1. listopadu do 31. března,“ připomněl Jiží Sládek, vedoucí oddělení ochrany přírody Městského úřadu v Benešově s tím, že podané žádosti jsou posuzovány ve správním řízení, za účasti občanských sdružení – spolků, které se mohou do konkrétních řízení přihlásit. Správní řízení trvá zpravidla od 30 dnů déle podle závažnosti a složitosti konkrétního případu. Vhodné je proto podávat žádosti o povolení kácení v dostatečném předstihu. A pokud stromy nerostou na pozemcích žadatele o kácení, musí úřadům předložit i souhlas vlastníka pozemku.

Okres se vzdaluje od covidového dna
Dlouhé vedení v počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel ve středních Čechách je nejspíš už jen vzpomínkou. Od čtvrtka tento údaj klesá a před Benešovskem s 2986,59 případy v pondělí 9. listopadu byly Příbramsko 3293,31, Rakovnicko 3478,92 a okres Praha východ s 3 079,39 nemocnými. Na Benešovsku dál zůstává 2948 nakažených covidem 19. Vyléčených je už 2365 a obětí má nemoc stále „jen“ 21. Od začátku pandemie nákaza postihla 5334 lidí s trvalým bydlištěm v okrese Benešov.