Pokud návrh projde bez dalších průtahů, začne zákaz zastavení platit v místech proti benešovské radnici na Masarykově náměstí od 8. července a potrvá po celou dobu festivalu, do 23. srpna.

Radí těm, které dosud dusí koromavirus

Kvůli podpoře podnikatelů a drobných živnostníků, kteří byli postiženi pandemií nového čínského koronaviru způsobujícím onemocnění covid-19 a dostali se kvůli tomu do hospodářských potíží, spustila Krajská hospodářská komora web pro jejich podporu. Zmiňovaný web je dokonce i místem, kde můžou propagovat své výrobky a nabízet je k prodeji. K oživení stačí vyplnit umístěný formulář.

Před novým domem má být místo pro požární techniku

Zatím pouze jako návrh zveřejnil Silniční správní úřad Benešov, po předchozím projednání s policisty zamýšlené opatření obecné povahy v Tyršově ulici. To spočívá v místní úpravě provozu před dokončovaným víceúčelovým domem stojícím mezi finančním úřadem a polyfunkčním objektem Na Knížecí. Celá úprava, proti níž mohou písemné námitky podávat ke správnímu orgánu vlastníci nemovitostí, jejichž práva mohou být opatřením dotčena, spočívá v označení nástupní plochy pro vozidla Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Kvůli tomu má řidiče na místo upozorňovat svislé dopravní značení Zákaz zastavení doplněné dodatkovou tabulkou. Obdobné opatření ve stejné lokalitě je také u nárožního objektu Komerční banky na straně v Husově ulice.

Komunální politici narovnali majetkoprávní vztahy

Kvůli narovnání majetkoprávních vztahů v ulici Pod Hřbitovem, kde město vybudovalo chodník pro pěší, schválili benešovští zastupitelé směnu části městského pozemku o výměře 24 metrů čtverečních za část pozemku o výměře dvou metrů čtverečních ve vlastnictví společnosti Perfecta. Cenu pozemku ve vlastnictví města Benešova stanovil znalecký posudek jako cena v místě obvyklou ve výši 12 tisíc korun. Cena pozemku ve vlastnictví druhé strany vznikla stejným způsobem a znalec ji stanovil na 1100 korun. Rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 10 900 korun uhradí druhá strana městu Benešovu. Náklady převodu uhradí smluvní strany společně rovným dílem, druhá strana uhradí daň z nabytí nemovitých věcí za svůj nabývaný pozemek.