Skupiny vytvořené po znovuotevření se nebudou dál už měnit nebo rozšiřovat. Stejný u každé skupiny zůstane i pedagogický i provozní personál. Tím by měla být zajištěna dostatečná ochrana jako prevence před šířením koronaviru. Skupiny dětí od sebe budou odděleny a pedagožky zabrání vzájemnému kontaktu. Další pravidla pro školky jsou na webu města.

Do Prčice půjdou turisté až napřesrok

V historii dlouhé už 55 let se z Prahy, ale také odjinud pochodníci případně cykloturisté tentokrát do Prčice nevydají. Vůbec poprvé. Na vině je, jak jinak, nový koronavirus a s ním spojená preventivní opatření. Jít do Prčice, kde se na náměstí srocují stovky a tisíce lidí, by bylo v sobotu 16. května nebezpečné. Proto byl pochod pořadateli z Klubu českých turistů Praha - Prčice zrušen bez náhrady. Do Prčice se proto znovu půjde nejdříve napřesrok. V roce 2021 se do Prčice půjde znovu v sobotu, na kterou tentokrát připadne datum 15. května.

Oslavy nezrušili, jen je posunuli

Nedílnou součástí života sídel je také oslava Dne Země. Ta letošní, benešovská, se kvůli karanténě neuskutečnila. Organizátoři ji ale nezrušili, jen její jarní konání posunuli na podzim. Benešov oslavu spojenou se vzděláváním a výchovou připravuje v rámci kampaně Zdravé město Benešov. Přesun na pozdější termín se týká také environmentální kampaně s názvem Voda kolem nás, kterou připravovalo město ve spolupráci s městskou knihovnou a domem dětí a mládeže. Její součástí bude také výstava.

Sázava letos dotuje práci neziskovky

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřelo s obecně prospěšnou společností Ruah město Sázava. Účelem dotace pro benešovskou neziskovou organizaci je podpora její činnosti a město na to vydá 60 tisíc korun. Ruah je organizace, která poskytuje sociální služby, zdravotní péči a specializovanou paliativní péči o umírající. Dotace může být podle smlouvy využita ke krytí nákladů neinvestičních výdajů příjemce a „spotřebovaná“ musí být ještě letos.