„Volně se pohybující domácí mazlíček o hmotnosti zhruba dvaceti kilogramů bude ve voze, v momentu dopravní nehody, vržen vpřed silou odpovídající hmotnosti dvanácti silných mužů. Jeho hmotnost se zvýší až desetkrát,“ potvrdila policejní mluvčí Jana Šteinerová s tím, že zvíře také může během jízdy rozptylovat řidiče. „Řidič by měl proto přijmout všechna opatření, aby v případě jakékoli konfliktní situace nedošlo k újmě na zdraví nebo životě řidiče, dalších osob, ale i zvířat,“ dodala policejní mluvčí.

Hledají pomocníky postiženým lidem

Až do středy 30. září přijímá benešovská obecně prospěšná společnost Rytmus přihlášky do už devátého ročníku soutěže Stejná šance. Nominovat může kdykoliv z veřejnosti i firma sebe sama. K tomu je na webu www.stejnasance.cz nominační formulář. Hlavním partnerem soutěže je neziskovka Asociace společenské odpovědnosti. a probíhá pod záštitou MPSV. Cílem soutěže je veřejně ocenit a podpořit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením.

Do Chrástu dorazí jen kolem hájovny

Celé dva měsíce potrvá přechodná úprava provozu v Chrástu nad Sázavou. Tamní místní komunikaci v ulici Na Potočině začínající u silnice II/106 u železničního přejezdu hodlá město Týnec, rekonstruovat v délce 270 metrů. Kvůli tomu bude úsek zcela uzavřený vozidlům a to už od pondělí 25. května do pátku 24. července. Objízdná trasa dlouhá přes dva kilometry povede ulicemi Jílovskou, Družstevní a na Hlinkách kolem týnecké hájovny a schválil ji Silniční správní úřad Benešov.

Posvětili přemístění značky ze soukromé na obecní půdu

Žádosti vlastníka soukromého pozemku o výměnu stávajícího dopravního značení, které stálo na jeho majetku v sázavské Budínské ulici, vyhověl v polovině máje Silniční správní úřad Benešov. Díky tomu dojde k odstranění značky a jejímu umístění na protilehlou stranu křižovatky, součásti místního cyklokoridoru. Tím se také odehraje místní úprava provozu právě jíž silniční správní úřad po projednání s dopravní policií posvětil. Dopravní značky jsou dosud umístěné vpravo před křižovatkou, nově bude sloupek dopravního značení na protilehlé straně.

Knihovna už zase půjčuje, knihy musí jít do karantény

Zatím stále v omezeném režimu pracuje týnecká městská knihovna. Otevřeno má každé úterý a čtvrtek do 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Zřizovatel bibliotéky žádná čtenáře, aby dodržovali stále platná hygienická preventivní opatření. Patří k nim nošení roušek, vstupování jednotlivě s výjimkou pro rodiče s jejich dětmi. Některé knihy nebudou k mání, protože musí procházet karanténou.

Urovnali majetkové poměry pozemků u zámku

Až bezúplatný převod dvou pozemků ležících poblíž pyšelského zámku do vlastnictví města napravil abnormalitu tamních majetkových záležitostí. Pozemky o celkové výměře 1 747 m2 do vlastnictví Pyšel převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a operaci provedlo jeho benešovské pracoviště. Na jednom z pozemků stojí hasičská zbrojnice, která patří městu a využívá ji ke své činnosti Sbor dobrovolných hasičů Pyšely. K balíčku převáděných pozemků patří také zahrada navazující na pozemek pod hasičárnou. Prostor slouží nejen pro účely dobrovolnického sboru, ale konají se tam i akce města či dalších pyšelských organizací. „Na zahradě hasiči udržují svou techniku a pořádají i letní tábory pro děti z hasičského kroužku a další sportovní akce pro děti,“ potvrdila Adéla Janů z oddělení Komunikace ÚZSVM.

Sukovo jméno nese další část města

Dosud bezejmenný park u benešovského gymnázia nese nově jméno po hudebním skladateli Josefu Sukovi. Shodli se na tom, i když ne jednomyslně, zastupitelé. Ti pojmenovali Park při veřejné schůzi v kulturním domě Karlov na návrh názvoslovné komise. „Při vší úctě k panu Sukovi si nemyslím, že je to dobrý nápad. V Benešově už máme ZUŠ Josefa Suka, Sukovu ulici, dům Josefa Suka a také jeho sochu. Myslím, že je toho už moc,“ připomněl zastupitel Igor Chromý.

Díky Vlašimákům vyzpíval lídr Keksu

Také obyvatele „hlavního města“ Podblanicka potěšilo poděkování za projevenou solidaritu, kterou prokázali v době největšího ataku onemocnění covid19. Díky jim za vedení města předal frontman oblíbené kapely Keks Štěpán Kojan. Svůj pouliční koncert pod okny neměl jen na jediném místě, ale na voze taženém koňmi písničkami doprovázenými na kytaru potěšil obyvatele řady ulic. Hrál například na náměstí v Domašíně, v Družstevní , Komenského, Spojovací nebo Riegrově. Další hraní Vlašimského pojízdného koncertu je přichystáno na čtvrtek 21. května.