K jejich odevzdávání mají na území města i v jeho mimoměstských částech celkem 14 nádob. Do nich se olej vkládá v uzavřených PET lahvích.

Plynovod opraví mezi do 18. listopadu
Středotlaký plynovod uložený v křižovatce Tyršovy a Vnoučkovy ulice, který při výkopových pracích poškodila úterý 10. listopadu externí firma, je sice už provizorně znovu v provozu, ale čeká ho důkladná oprava. Ta začala už v pátek 13. a skončit má až ve středu 18. listopadu. Kvůli tomu budou v křižovatce prováděny stavební práce a to přinese uzavření vjezdu do Vnoučkovy ulice a ve směru od ulice Tyršovy. Pro automobily proto bude vyznačená objízdná trasa přes Masarykovo náměstí.