Ze všech projektů z celého velkého okresu Benešov je dosud díky hlasování návštěvníků krajského webu nejvýš na 12. místě projekt zavlažovacího systému fotbalového hřiště v Krhanicích. Auto pro terénní služby v Benešově je osmadvacáté. Třicáté místo patří výstavbě a rekonstrukci dětských hřišť na Neveklovsku, 32. cestě Soběhrdy – Petroupim a 45. dopravnímu hřišti v Týnci nad Sázavou.

Znají firmy, které vylepší objekty

Výběr dodavatele pro akci investiční akci s názvem Výměna oken budovy Gymnázia Benešov schválili radní města. Z uchazečů nakonec vybrali mělnickou firmu Nenadal, která okna ve střední škole zřizované Středočeským krajem ale sídlící v historickém objektu města vymění za celkovou cenu díla ve výši téměř 13,5 milionu korun. Radní také schválili zhotovitele přístavby výtahu u Základní školy Dukelská. Tu provede za 2,7 milionu korun Stavební firma Pazdera, se sídlem ve Vlašimi.

Na radnici se smí jen po domluvě

 Ani postupné rozvolňování protikoronavirových restrikcí zatím nevrátilo život do kolejí známých do čtvrtka 12. března. Kvůli tomu na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR funguje od úterý 26. května Městský úřad Vlašim za dodržování zvýšených hygienických požadavků v režimu řízeného přístupu. Klienti jsou vyřizováni na základě telefonického objednání na jednotlivá pracoviště prostřednictvím kontaktů, zveřejněných na internetových stránkách městského úřadu.

Město smění pozemky

Záměr směny městského pozemku s plochou 783 metrů čtverečních v Mariánovicích za soukromé plochy na Kavčíně a v Mariánovicích o výměře 4,5 tisíce metru čtverečních bez nutnosti doplatku, odsouhlasili radní města.

Ukončili nájemní smlouvu

Všech sedm radních Benešova při své zatím poslední neveřejné schůzi konané ve středu 27. května zvedlo ruku pro podání výpovědi z nájmu z bytu v prvním patře panelového domu ve Vlašimské ulici čp. 1791. Nájemcem je fyzická osoba a důvodem, pro který k hlasování došlo je podle zápisu z jednání rady hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu.