Opatření se uskuteční od čtvrtka 10. do pátku 18. září a na situaci řidiče i chodce upozorní přenosné dopravní značky.

Tuneláři prorazí na koridoru tubus u Mezna

Po loni proraženém tunelu Deboreč chystají tuneláři na stavbě IV. železničního koridoru mezi Voticemi a Sudoměřicemi na Táborsku proražení také tunelu Mezno. Malá slavnost se odehraje v pátek 14. srpna v 9.30 hodin. Tunel Mezno je ražený železniční dvoukolejný tunel s délkou 840 metrů. Ražená část tvoří 768 metrů, navazující hloubená část u vjezdového portálu má délku 48 metrů a u výjezdového portálu 24 metrů. Tunel je součástí zdvoukolejnění trati a to přispěje k vyšším rychlostem vlaků a to až 160 kilometrů v hodině.

Přes nový název obsah zachoval

I když je zařízení poskytující sociální služby ve vlašimské Benešovské ulici a provozované Diakonií Vlašim známé jako Dům pro matku a dítě, nově se mu bude oficiálně říkat Azylový dům pro rodiny s dětmi. Obsah jeho služeb se ale nemění. Zařízení na adrese je i nadále v nepřetržitém provozu a jeho cílovými skupinami jsou úplné a neúplné rodiny s nezletilými dětmi, partneři, kteří společně vychovávají nezletilé děti, pěstouni, kteří pečují o nezletilé děti, osoby v krizi nebo těhotné ženy.

Opravenou silnici do Jírovic čeká úprava provozu

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/114 zveřejnil na úřední desce Silniční správní úřad Benešov. Úpravu ještě před tím projednal a posvětil také Dopravní inspektorát Policie ČR v Benešově. Opatření obecné povahy (OOP) se bude týkat úseku silnice od konce Neveklova po napojení silnice II/114 na silnici I/3 u Jírovic. V podstatě půjde o obnovu a úpravu stávajícího vodorovného a svislého dopravního značení a dopravních zařízení v rámci celkové opravy zmiňované silnice a týká se celého úseku dlouhého 10 333 metrů. Na dvou místech podélnou čáru přerušovanou nahradí vodící čára, protože se nejedná o připojení větví křižovatek. Realizace bude provedena bezodkladně po nabytí účinnosti OOP a to by se mělo stát 27. srpna. S úplným zněním opatření se lze seznámit na Městském úřadě v Benešově, Odboru výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu.

S veřejností se hejtmanka kraje setká v infocentru

Příležitost položit hejtmance Středočeského kraje Jaroslavě Pokorné Jermanové otázky budou mít nejen obyvatelé Benešova v úterý 18. srpna. Ten den si hejtmanka a současně i zastupitelka města vyčlenila na akci nazvanou Hejtmančin úřední den v regionu. Tentokrát je na pořadu setkání s obyvateli Benešovska. Akce se uskuteční v Turistickém a informačním centru na Masarykově náměstí v Benešově. Politička přijede do centra města v 10 hodin a její úřední den skončí ve 14 hodin.