„Tentokrát položili věnce pouze na pěti místech,“ potvrdila Markéta Pazderová z městského úřadu s tím, že se vzpomínalo u pamětních desek na radnici a sokolovně, pomníku obětem obou světových válek u gymnázia, u mauzolea a na novém židovském hřbitově.

Místo na náměstí si zatím zamluvila jedna strana

I když někteří čeští politici vedou volební kampaň prakticky nepřetržitě, těm ostatním na to čas ani peníze nezbývají. Jim zůstává přesvědčovat případné voliče při setkáních s nimi. Tak to bude i v Benešově v případě podzimních krajských voleb. Už nyní si tam na Masarykově náměstí zamluvila na městském úřadě dva termíny jediná ze stran. První setkání s voliči má zamluvené na sobotu 29. srpna, druhé na čtvrtek 24. září. „Termín na konci prázdnin jsme zvolili proto, že už bude po festivalu Benešov City Live, během něhož se na náměstí promítají také filmy. Na to také na konci srpna navážeme a promítneme nějaký novější český snímek. Jaký, zatím není jasné, premiéry filmů se kvůli karanténě nekonaly,“ připomněl benešovský zastupitel a okresní lídr pro krajské volby Pavel Pavlík (ODS).

Budoucí kumštýři musí mít i sáčky

Přísná a hodně široká pravidla určující, jak se mají chovat žáci základní umělecké školy (ZUŠ) při znovuzahájení výuky, vyvěsil například Městský úřad Benešov na úřední desce. Do ZUŠek žáci, budoucí umělci, nastoupili stejně, jako deváťáci ze základních škol už v pondělí 11. května. S sebou si podle pravidel žáci do umělecké školy musí přinést nejen například hudební nástroj nebo vhodné oděvy a obuv, ale i sáčky. Ty jim poslouží k uložení obličejové roušky. Běžný je zachovávání dvoumetrového rozestupu a v jedné učebně i nejvýš 15 studentů.

Do DDM smí jen s čestným prohlášením

Už za necelý týden obnoví provoz také domy dětí a mládeže (DDM). Ten benešovský od pondělí 18. května bude jiný, než na jaký byli školáci i jejich rodiče zvyklí. „Bohužel nemůžeme při splnění všech hygienických požadavků otevřít všechny zájmové kroužky z naší nabídky pro tento školní rok,“ připomněla Milada Rýdlová, ředitelka DDM s tím, že přehled vybraných kroužků pro období od 18. května do 26. června lze najít na webu. Všichni, kteří do DDM děti posílali, mohou očekávat, že jim z příspěvkové organizace města přijdou v červnu peníze za nevyčerpané, ale dopředu zaplacené služby poskytované dětem v rámci zájmových kroužků. Znovuotevřené kroužky jsou od 18. května zdarma. Pro přítomnost v DDM si s sebou dítě musí přinést čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti.

U dopravního inspektorátu postaví chodník a zebru

Chodník podél krajské silnice II/110 včetně přechodu pro pěší vybuduje ještě letos město. Při stavbě mu pomohou dotace. Ty poskytne Integrovaný regionální operační program prostřednictvím Místní akční skupiny Posázaví. „Investice je zaměřena na rekonstrukci chodníků a místa pro přecházení v křižovatce mezi ulicemi Vlašimskou a K Pazderně. Předpokládané celkové náklady činí 2,1 milionu korun, dotace by pak měly pokrýt maximálně 95 procent nákladů. V místě vzniknou také prvky pro bezpečné překonávání vozovky vhodné i pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace. Na přechodu vyroste i ostrůvek k oddělení provozu při výjezdu vozů Dopravního inspektorátu Policie ČR a vjezdu do ulice K Pazderně.

V Ratměřicích projednají první změnu územního plánu

Návrh změny číslo jedna projednají za účasti veřejnosti na obecním úřadě v Ratměřicích v pondělí 29. června od 16 hodin. Námitky proti návrhu změny číslo 1 územního plánu Ratměřic mohou podávat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti. mají na to pouhých sedm dnů, které uplynou od zmiňovaného veřejného projednání na konci června. K později uplatněným námitkám už nikdo nepřihlédne.