Odbor výstavby a územního plánování a jeho oddělení Silniční správní úřad v úterý 5. května proto oznámil na veřejných deskách zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky. Silniční správní úřad upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 10 dnů. Po lhůtě se k věci už nebude možné vyjadřovat.

Vstupenky platí, představení dostávají náhradní termíny

Seznam náhradních termínů kvůli pandemií zrušených kulturních akcí vyvěsilo na web Kulturní a informační centrum (KIC) Benešov. Pořadatelem zmiňovaných neuskutečněných akcí je jak KIC, tak další organizátoři, kteří k tomu využívají prostory v Kulturním domě Karlova a Městského divadla Na Poště. Všechny dosud prodané vstupenky na tato představení zůstávají v platnosti. V případě, že by držitelům náhradní termín nevyhovoval, je možné lístky vrátit v místě jejich koupě. Pokud tím místem bylo Turistické a informační centrum na benešovském Masarykově náměstí, vstupenky je tam možné vrátit během všedních dnů od 8.30 do 12 hodin a po hodinové přestávce pak do 17 hodin. To zatím platí do úterý 30. června.

Základní umělecké školy zahajují provoz

Výrazným změnám ohledně rozvolňování mimořádných opatření se přizpůsobují také základní umělecké školy (ZUŠ). Ta benešovské nesoucí jméno skladatele Josefa Suka reflektuje na pokyny ministerstva školství mládeže a tělovýchovy vydané k ochraně zdraví a k provozu ZUŠ, ze kterých vyplývá, že od pondělí 11. května nebude zahajovat provoz pouze hudební obor s individuální výukou. Do své ZUŠky se tak budou moci vydat studenti všech oborů. V učebnách však smí být jen 15 žáků.

Provoz omezí v Trocnovské ulici ve Vlašimi

Informaci o chystané přechodné podzimní úpravě provozu po místní komunikaci ve vlašimské Trocnovské ulici vyvěsil odbor dopravy a silničního hospodářství. Během 10. až 14. října tam elektrikáři budou vyměňovat rozpojovací skříně a nové přípojky kabelového vedení nízkého napětí.

Na Regionu zahraje Hradní stráž živě

Hudba Hradní stráže bude v neděli 10. května už potřetí „Hrát Česku“. Mimořádný koncert z katedrály svatého Víta na Pražském hradě bude tentokrát věnovaný všem, kteří se potýkají s epidemií nového koronaviru, a také památce hrdinů, kteří položili své životy za svobodu naší země během druhé světové války. Koncert ve svatovítské katedrále začne ve 13 hodin a v přímém přenosu ho uslyšíte i ve vysílání Českého rozhlasu Region na frekvenci 99 FM.