„Vznikne tam ozvučení a bude pořízen také projektor a plátno,“ popsal mluvčí votické radnice Jan Vachtl s tím, že zařízení se bude využívat při svatbách, přednáškách, Pohádkovém létě a bude k dispozici i spolkům pro jejich aktivity. Za dalších 200 tisíc korun pořídilo Městské kulturní centrum Votice pódium, které si tak již nebude muset na kulturní akce ve Voticích půjčovat. Připravuje se i nákup laviček.

Trhový Štěpánov otevře zázemí škol

Slavnostní otevření nového zázemí základní a mateřské školy chystají představitelé Trhového Štěpánova na poslední srpnovou sobotu. Projekt realizovaný s podporou evropských dotací zvýší kvalitu a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání pro celé široké okolí sídla. Stavební úpravy pomohly zajistit bezbariérovost a vybudování odborných učeben pro zájmové vzdělávání v Trhovém Štěpánově. Při tom vznikly čtyři nové učebny pro výuku cizích jazyků i přírodní vědy.

U vodovodu musí mít také vodoměr

Domácnosti z Blažimi, které se v rámci budovaného vodovodu připojí k odběru pitné vody, musí disponovat také certifikovaným zařízením k odečtu odebrané vody. Kvůli tomu také Vodohospodářská společnost Benešov informuje obyvatele obce o okolnostech provedení vodoměrných šachet pro budoucí napojení na nový vodovod. Každý si může pořídit jakoukoliv vodoměrnou šachtu. Musí však být vodotěsná a přípojka, která šachtou prochází v nezámrzné hloubce.