Nad rámec běžného provozu připravil Benešov ve spolupráci s BESIPem tematické výukové bloky pod názvem Dopravní výchova hrou. Pro tyto aktivity bude vyhrazen vždy jeden všední a jeden víkendový den.

Radnice se brání pronikání vlhkosti

Kvůli zajištění bezpečnostního prostoru pro práce při ochraně bočního obvodového zdiva benešovské radnice v ulici Na Karlově proti vodě a zemní vlhkosti, bude ulice prakticky celé prázdniny neprůjezdná a dopravě zcela uzavřená. Celková uzavírka začne v pátek 10. července a skončit by měla v pondělí 31. srpna v pět hodin odpoledne. Po tu dobu budou tamní obyvatelé muset jezdit ke svým domům z druhé strany od Vlašimské a také úzkou Školní ulicí. Přechodnou úpravu provozu povolila Policie ČR.

U supermarketu ještě opraví kanál

Kvůli rekonstrukci jednotné kanalizační přípojky, která je součástí akce s názvem Novostavba prodejny Lidl, dojde na silnici II/112 v ulici Červené Vršky znovu k omezení dopravy. Práce se odehrají od pondělí 13. do pátku 17. července na silnici a chodníku v prostoru u vjezdu na parkoviště supermarketu. Řidiči, kteří tam budou chtít při jízdě od centra zajet, nebudou moci využívat odbočovací pruh, ale zatočit budou moci při respektování přenosné značky přikázaný směr jízdy.

Úřad vyzval k závěrečné prohlídce studny

Výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce studní, vodojemu a vodovodního řadu v Soběhrdech zveřejnil formou veřejné vyhlášky Vodoprávní úřad Benešov, který je jako speciální stavební úřad součástí Odboru životního prostředí Městského úřadu Benešov. Dokument vychází ze žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k uvedeným stavbám, kterou podala jako stavebník Obce Soběhrdy na konci června. Samotná stavba zahrnuje celkem sedm vodovodních řadů. Stavbu povolil odbor životního prostředí v červnu 2014 a akce prošla za tu dobu i souhlasem úřadu s prodloužením lhůty k dokončení a letos v březnu i povolením změny stavby před jejím dokončením. Závěrečná prohlídka začne v úterý 11. srpna v 10 hodin na soběhrdské radnici.