„Účast přislíbil i fotbalista, herec, moderátor a režisér Jakub Kohák, který ukáže dětem i své další sportovní dovednosti,“ uvedl za pořadatele Petr Lacina s tím, že kemp bude veden zábavnou formou, ale se zaměřením na detail prováděných dovedností.

Jak loni hospodařili, proberou při veřejné schůzi

Až napřesrok budou komunální politici schvalovat závěrečný účet města za letošek, bude to nejspíš trochu zvláštní situace. Ještě dříve, už v pondělí 22. června, se však zastupitelé Benešova pobaví o účtech v roce 2019. „Projednání závěrečného účtu je ze zákona každoroční povinností zastupitelstva. Jeho obsahem jsou souhrnné údaje o ročním hospodaření města, vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům a k hospodaření dalších osob, zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města,“ vysvětlila Ivana Zemanová, vedoucí Odboru financí a majetku Městského úřadu Benešov. Návrh závěrečného účtu visí na úřední desce od 5. června a mohou se k němu vyjadřovat i občané města a to také při jednání zastupitelstva.

Vlašimské účty prošly auditem

Město pod Blaníkem dodržuje povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy, hospodaří v souladu s rozpočtem, nakládá s dotacemi nebo půjčkami v souladu s podmínkami jejich využití a věcně i formálně má v pořádku také všechny prověřované operace. Právě to vyplývá z auditu, který si nechala provést vlašimská radnice v souvislosti se závěrečným účtem města za loňský rok. Přesto audit našel také chyby. Ty, jak stojí ve zprávě, ale nezpůsobily městu žádnou škodu.

Do Prosečnice auta pojedou objížďkou

Rekonstrukce krajské silnice II/106 z Týnce nad Sázavou do Prosečnice odstartuje v pondělí 15. června. Středočeský kraj jako investor rozdělí akci na šest etap. Práce podle plánu potrvají až do 19. prosince a po celou tu dobu bude silnice pro veškerý provoz uzavřena. Cestáři k tomu vyznačí objízdné trasy přes Lešany, Břežany, Podělusy a Týnec nebo a na druhou stranu přes Krhanice, Čakovice a Týnec. Zhotovitel kvůli bezpečnosti zakazuje příjezd k nemovitostem přes stavbu.