Sousední Příbramsko má 902,61, Kutnohorsko 930,08 a pražské okresy východ a západ 848,88 a 952,71 případů.

Radar pohlídá spěchající řidiče také v Pyšelích

K sídlům, která díky veřejnoprávní smlouvě s Benešovem mohou účinně bojovat proti neukázněným řidičům se přidává také město Pyšely. Benešovské zastupitelstvo totiž s tímto rychle se rozvíjejícím městem uzavření veřejnoprávní smlouvy schválilo. Pro Pyšely tak budou benešovští strážníci zajišťovat úkoly podle zákona o obecní policii a to v oblasti dopravy. Fakticky bude smlouva naplněna zpracováním údajů z radaru Městskou policií Benešov potažmo jeho správním orgánem. Tuto službu už využívají Kozmice nebo Chlístov. Chystá se k tomu i Bystřice.

Petr Hostek odešel z finančního výboru

Někdejší starosta Benešova Petr Hostek (ČSSD) rezignoval na funkci člena finančního výboru zastupitelstva. To jeho odchod vzalo na vědomí a dovolilo místo něj Blanku Raudovou (ČSSD). Petr Hostek se v roce 2014 stal zastupitelem města, ale jako kandidát na starostu nedokázal domluvit koalici. Křehkou většinu však v lednu 2016 rozbili tři zastupitelé a Hostek se pak stal starostou. Při komunálních volbách 2018 se jako jediný člen ČSSD dostal do zastupitelstva, ale na post hned rezignoval.

Město má další osadní výbor. Zřídilo ho v Mariánovicích

K pětici už existujících osadních výborů, které zřizuje nejvyšší orgán města Benešova, zastupitelstvo, přibyl po jeho poslední letošní schůzi konané v pondělí 14. prosince další. Při hlasování se pro zřízení osadního výboru v Mariánovicích vyslovilo všech dvacet přítomných komunálních politiků. Benešovské zastupitelstvo současně určilo počet jeho členů na pět. Nový orgán nemá rozhodovací pravomoc, ale může navrhovat či připomínkovat rozhodnutí zastupitelstva. Za členy mariánovického osadního výboru pak zastupitelstvo odsouhlasilo Vojtěcha Morávka, Hanu Vovsíkovou, Vendulu Doudovou a Jiřího Knapa. Předsedou se pak stal Petr Kudrna. Vedle Mariánovic osadní výbory už pracují také v Boušicích, Červeném Dvoře, Dlouhém Poli a Okrouhlici a také v Úročnici, Bedrči a Lhotách Bukové a Vidlákově.