Starostův dokument také připomíná, že předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové komice, pro něž je školení povinné, mají nárok na vyšší odměnu za výkon funkce, než ostatní její členové. Školení se zúčastní členové okrskových volebních komisí z celkem pětatřiceti obcí ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Benešov. Týká se to Benešova, Bystřice, Čakova, Čerčan, Českého Šternberku, Čtyřkol, Divišova, Drahňovic, Hvězdonic, Chlístova, Chotýšan, Chrášťan, Kozmic, Křečovic, Litichovic, Lštění, Maršovic, Mrače, Nespek, Neveklova, Petroupimi, Popovic, Poříčí nad Sázavou, Postupic, Přestavlk u Čerčan, Pyšel, Řehenic, Soběhrd, Stranného, Struhařova, Teplýšovic, Tismi, Třebešic, Václavic a Vranova.

Soběhrdští mohou pít vodu z vodovodu

Kolaudační souhlas, tedy doklad opravňující k používání nově vybudovaného vodovodního řadu, vodojemu a dvou vrtaných studní, obdržela od Vodoprávního úřadu Benešov, který je součástí odboru životního prostředí, obec Soběhrdy. Ta o kolaudaci požádala v červnu a závěrečná kontrolní prohlídka stavby z 11. srpna nezjistila závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky, které k ní vydaly dotčené orgány. Voda a její užívání tak nebude ohrožovat život a veřejné zdraví spotřebitelů.

V Benešově lze odevzdat bicykly pro pomoc Afričanům

Podpořit cyklistiku i českou iniciativu rozvojové pomoci známé pod názvem Kola pro Afriku, je cílem kampaně, která se nyní znovu připomíná prostřednictvím akce „Na Igora“. Spočívá v tom, že sám cyklista Igor jede kolem světa od 14. července a do Česka se vrátí ve čtvrtek 1. října na Světový den cyklistiky, kdy slaví i on sám jmeniny. Kola pro Afriku se soustředí ve skladu a sociální dílně v Ostravě, kde je vytřídí a ta nepotřebná použijí na náhradní díly. Kola je možné odevzdávat i v Benešově jako na jednom z 53 míst v celém Česku. Stačí bicykl dovézt pracovníkům Farní charity Benešov na adresu Na Karlově 92. Kontaktní osobou je Irena Jansová na čísle 317 725 725.

V Sázavě platí nový řád veřejného pohřebiště

Veřejné pohřebiště ve městě na stejnojmenné řece je zpřístupněné v zimním období od 8 do 18 hodin, v létě pak od 7 do 20 hodin. To je jen jedna ze základních informací vztahujících se ke hřbitovu a vyplývajících z nového dokumentu s názvem Řád veřejného pohřebiště města Sázavy. Schválila ho při svém neveřejném jednání v polovině prázdnin městská rada. Řád veřejného pohřebiště ještě před tím odsouhlasil také Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. Celá norma města přitom vychází ze Zákona o pohřebnictví a stanovuje povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště v souvislosti s pořádkem na veřejném pohřebišti. Ustanovení řádu se vztahují na veřejné pohřebiště na hřbitově U sv. Anny v sázavských Černých Budech.

Roušky už zavedla i radnice v Týnci

Po Okresní správě sociálního zabezpečení Benešov a benešovské radnici se k protinákazovým opatřením přidal i Městský úřad Týnec nad Sázavou. Ten od středy 19. srpna mohou obyvatelé navštívit jen s nasazenými respirátory nebo rouškami. U vstupu je rovněž automat na dezinfikování rukou. Radnice návštěvníky rovněž vyzývá, aby při vstupu a jednáních dodržovali odstup do druhé osoby nejméně dva metry a v případě pocitu onemocnění chřipkovou virózou odložili návštěvu úřadu.

Hnízdění jiřiček pozdrželo opravu

Kvůli hnízdění jiřiček v oknech bystřické radnice musel městský úřad odložit rekonstrukci fasády objektu v ulici K Nesvačilům z jara na podzim. Celý proces schvaloval také Silniční správní úřad Benešov a Dopravní inspektorát Policie ČR Benešov a to kvůli tomu, že při pracích bylo potřeba schvalovat i dočasné dopravní opatření. Při opravě fasády totiž dojde k záboru chodníku přiléhajícího k radnici a silnici druhé třídy číslo 111. Nový termín dokončení 31. října.