Smlouva mezi oběma subjekty stanovuje, které náklady kdo uhradí. Akce je rozdělená na dva projekty. V rámci nich dojde k dopravním opatřením u nádraží. Město na akci také požádalo o dotace.

Kvůli pokládce optického kabelu zahájili územní řízení

Oznámení o zahájení územního řízení, tedy nezbytného kroku ke startu samotných stavebních prací, vyvěsil na úřední desce Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Benešov. Dokument potřebuje k svému záměru, stavbě podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě spočívající v pokládce optického kabelu v rámci první etapy, telekomunikační Společnost T-Mobile Czech Republic. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 15 dnů, tedy do 26. května. K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám úřad už nepřihlédne.

Opraví cestu z Nesvačil do Bystřice

Zatím jen jako oznámení o zahájení stavebního řízení zveřejnil Silniční správní úřad Benešov zprávu o chystané opravě silnice III/11437. Rekonstrukce se má týkat úseku dlouhého 1139 metrů mezi Nesvačily a napojením na silnici II/111 před mostem nad silnicí I/3 u Bystřice. Také proto zatím není stanoven žádný termín prací. Z dokumentu se nedá vyčíst ani to, zda bude silnice zcela uzavřena. Oprava ale zahrnuje zvýšení vozovky o sedm centimetrů, nahrazení stávajících nezpevněných krajnic v šířce půl metru, odvodnění příkopů, sanace 16 propustků a 11 sjezdů ze silnice.

K Pazderně nově řidiči vjedou z Vlašimské ulice

Dlouhodobá nespokojenost obyvatel Benešova z lokality mezi novým městským hřbitovem a Vlašimskou ulicí nejspíš skončí. Městský úřad totiž chystá změnu dopravních poměrů v ulici K Pazderně. Ta je nyní jednosměrná a tak to také zůstane, jen se otočí směr jízdy. Nově auta pojedou od Vlašimské ulice. Cyklistům přitom bude umožněn vjezd obousměrně. V ulici K Pazderně by se také měla zklidnit doprava pomocí zpomalovacích polštářů včetně označení nejvyšší dovolené rychlosti.

Až na místě zjistí, zda cesta existuje

Kvůli určení existence veřejně přístupné účelové komunikace na jednom z domašínských pozemků ve vlastnictví České republiky, s nímž nakládá Státní pozemkový úřad, se na místě kvůli ústnímu jednání a šetření sejdou na základě zahájeného správního řízení dotčení občané se státními úředníky. Setkání odbor dopravy nařídil na čtvrtek 11. června od 9 hodin. Účastníci daného správního řízení nebo jejich zástupci mají v souladu se správním řádem právo nahlížet do spisu.

Bez elektřiny pracovat nelze

Jindy naprosto běžný úřední den, pondělí, tentokrát s datem 18. května, bude v Městském úřadě Benešov výjimečný. Kvůli plánované odstávce dodávky elektrické energie nebudou občanům k dispozici úředníci z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a také ti z Odboru obecní živnostenský úřad. Obě agendy mají sídlo v radniční budově C, což je objekt Zeleného stromu na Malém náměstí č. p. 1783.

Na hvězdy mrknou se ve Vlašimi v červnu

Obdivovatelé vesmírných těles a jevů si na pozorování prostřednictvím hvězdářského dalekohledu z observatoře Vlašimské astronomické společnosti musí ještě chvíli počkat. Hvězdárna totiž zůstane po celý květen veřejnosti nepřístupná. Pravidelné páteční pozorování pro veřejnost zahájí až v pátek 5. června venkovním pozorováním Měsíce, který se bude nacházet v úplňku a dojde k jeho polostínovému zatmění. Jev doprovodí od 21 hodin výklad demonstrátora.

Anketa Deníku: Češi v pohybu
Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do středy 20. května vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz.