„Neshody a složitá komunikace, se kterými se běžně doma všichni potkáváme, mohou nyní nabírat větších rozměrů a komplikovat už tak složitý čas. Cílem projektu je pracovat s celou rodinou tedy jak s rodiči, tak s dětmi,“ upozornila Eva Stulíková z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Benešov. Setkání jsou nezávazná a individuální a nabízí variantu osobního i online kontaktu.

K obchodům se chodí přes výkopy
Modernizace optické kabelová sítě, která přináší rychlejší transport dat až k domácím počítačům, pokračuje v centru nové části města. Výměny optických kabelů tam provádí společnost Elmoz Czech. V současné době je možné se s s nimi setkat v Pěší ulici. Přístup k tamním obchodům ale přerušený není. Přes výkopy vedou bezpečné plechové lávky se zábradlím. Kabel je nyní vedený jinou trasou ty měněné dříve a nebylo možné obě akce sloučit. Práce skončí v pátek 18. prosince.

Mapa města na místě asi zůstane
Zatím pouze jako záměr města oznamuje benešovská radnice prodloužení výpůjčky části pozemku na Masarykově náměstí, na němý je umístěna prosklená vitrína s mapou města. Informační zařízení má také vyhledávací tlačítkový systém se světelnou LED signalizací požadované ulice nebo organizace. Prodloužení doby výpůjčky radnice předběžně stanovila do konce 31. prosince 2023. Vyjádření k záměru mohou zájemci doručovat na Městský úřad Benešov do 10. prosince.

Zpevněné plochy odpuzovat vodu nebudou, vsáknou ji
Nové parkoviště pro rodiče žáků Základní umělecké školy v Týnci nad Sázavou přispěje, stejně jako parkovací plocha v sídlišti z obchodem Vlasák, k udržení vody v krajině. Na zpevněné plochy obou parkovacích míst totiž investor, město, nechá nainstalovat vsakovací dlažbu tedy takovou, která vodu propustí do země. Práce jsou pokračováním letos plánovaných oprav a rekonstrukcí komunikací v majetku města. Po novém asfaltovém povrchu se tak i v novém dopravním uspořádání projíždí Příčnou ulicí. Obě strany silnice, z níž se stala kvůli zvýšení bezpečnosti a zpřehlednění křižovatky s Jílovskou ulicí jednosměrka, lemují nové chodníky ze zámkové dlažby. Pravou stranu od Jílovské ulice doplnila dlážděná parkovací stání.

Ubytovatelé za hosty do konce roku poplatek z pobytu neplatí
Složitou situaci pro podnikatele v ubytovacích službách v rámci svých možností mírní ve druhé koronavirové vlně benešovská radnice. Ta v souvislosti s mimořádnou událostí, jíž šíření nového čínského koronaviru je a také kvůli opatřením, která omezují nebo znemožňují možnosti příjmů a mohou vést až ke snížení platební schopnosti, prominula místní poplatek z pobytu. Obdobný krok radnice učinila také na jaře v rámci první pandemické vlny. „Prominutí tohoto poplatku platí až do konce letošního roku,“ připomněla Ivana Zemanová vedoucí Odboru financí Městského úřadu Benešov.