Přednost nakonec dostal návrh Miluše Řehůřkové s hlavním motivem v podobě knihy a piktogramy uzavřených v kruhu.

V Týnci si zvolí si nového místostarostu

Jedním z důležitých bodů veřejného zasedání zastupitelstva v Týnci nad Sázavou bude v pondělí 15. června volba nového místostarosty. Tento post zastával až do loňského prosince Bedřich Pešan, který ale z rodinných důvodů na funkci rezignoval a zůstal jen řadovým zastupitelem. Místo něj zvolili zastupitelé jako radního Zbyňka Pešu, ředitele městské obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Týnec. Starostu od té doby při jeho nepřítomnosti v úřadu zastupuje radní Petr Znamenáček.

Úřad oznámil start řízení v Logistics parku

Veřejnou vyhláškou oznámil Odbor životního prostředí Městského úřadu Benešov zahájení vodoprávního řízení pro vydání stavebního povolení k vodním dílům v Logistics parku stojícím u dálnice D1 nedaleko Ostředka. Řízení se vztahuje k vodohospodářským objektům na katastru Ostředka a Bělčic a cílem je získat povolení k jejich stavbě a následné možnosti vypouštění odpadních vod do vod povrchových a jiného nakládání s povrchovými vodami. Investor hodlá stavět vodovodní řad, splaškovou a dešťovou kanalizační stoku, retenční a vsakovací nádrže, čistírny odpadních vod a úpravnu vody včetně automatické tlakové stanice. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a připomínky nejpozději do 15 dnů, tedy do úterý 16. června.

Jízdu z Líšna brzdí oprava silnice

Rekonstrukci 100 metrů dopravou zvlněné silnice III/1114 procházející od křižovatky u rybníka v Líšně, spustili ve středu 10. června krajští cestáři. Oprava zcela uzavřela cestu na Líštěnec, Jinošice a Ouběnice. Krajská správa a údržba silnic uzavírku ukončí v neděli 14. června. Ten den ale začne s rekonstrukcí stejné silnice, od křižovatky u Jinošic se silnicí III/1111. Opravovaný úsek dlouhý 1600 metrů končí křižovatka se silnicí III/1115 v Ouběnicích. Celková uzavírka silnice z Jinošic do Ouběnic skončí v neděli 21. června.

Řidiči na úřadě uspějí i ve čtvrtek

Lidé, kteří potřebují vyřídit své záležitosti kvůli občanskému nebo řidičskému průkazu, cestovnímu pasu, na evidenci vozidel nebo obyvatel, matrice či CzechPOINTu, tedy služeb, které Městský úřad Benešov poskytuje v budově B na Masarykově náměstí, tam mohou přijít i ve čtvrtek. Úřad je tak otevřený v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a také ve čtvrtek od 8 do 14 hodin. V těchto termínech není potřeba se objednávat. Pro rychlejší vyřízení záležitosti, je ale lepší si zamluvit čas jednání.