Vystoupení třinácti set cvičenců, kteří se na nově zrekonstruovaném městském stadionu šesti stovkám přihlážejících představili v devíti skladbách, předcházelo XVI. všesokolskému sletu; ten se na počátku července uskuteční v Praze. Cvičilo se i na množství oblastních či župních sletů. Setkání ve Voticích se ovšem stalo skutečným celokrajským svátkem.

Však také hned vedle trojice starostů, představitele místní radnice Jiřího Slavíka (TOP 09), Hany Moučkové stojící v čele České obce sokolské a starosty Sokolské župy Blanické Zdeňka Balíka, přišla účastníky pozdravit i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Právě z jejích úst zaznělo při nástupu sokolské provolání, jemuž bylo odpovědí hromové: „Zdar!“ Něco takového podle Balíkových slov není zrovna běžné; obvykle se pozdrav odehrává v režii sokolů. „Využili jsme toho, že nám hejtmanka dala záštitu a souhlasila se zahájením,“ řekl Deníku starosta.

Moderní podívaná

Středočeský slet budou účastníkům nadále připomínat tradiční pamětní stužky na praporech jejich žup a jednot. Sokolové se nicméně při cvičení představili nejen jako nositelé odkazu předchůdců, kteří vedle zdatnosti kladli důraz i na vlastenectví, ale zároveň i jako ryze současná organizace. A ano: moderní, jak ukazují už sletové logo nebo podoba plakátů. Či třeba skladba Cirkus, v níž starší žactvo cvičí na hudbu známou ze seriálu Cirkus Humberto a muzikálu Pomáda. „V choreografii se najde mnoho zajímavých obrazců, prvky gymnastiky, aerobiku i cirkusu,“ připomněla tajemnice pořádající župy Milena Klimperová.

Autorky i zacvičily

Význam votického sletu podtrhuje i zastoupení členů autorských týmů, jež vtiskly podobu jednotlivým skladbám. Přijely Dagmar Toncarová, spoluautorka skladby Méďové pro nejmladší děti cvičící společně s rodiči na hudbu Vadima Petrova, Jaroslava Samsona Lenka a Ivana Mládka, i Dana Uzlová, která se podílela na vzniku skladby Noty pro předškolní děti. A nechyběl ani spoluautor skladby Borci určené mužům a dorostencům Martin Matura.

Sama se mezi cvičenkami objevila spoluautorka taneční skladby pro dorostenky a mladší ženy nazvané Siluety Eliška Karešová. Se skladbou Princezna republika, vzdávající poctu naší republice v roce, kdy si připomínáme sto let od jejího založení, dokonce přijely dvě autorky. „Lenka Kocmichová, náčelnice České obce sokolské, a její sestra Blanka, která cvičila v první řadě,“ upozornila Klimperová. Tvůrkyně přijely do Votic také s muzikálovou skladbou V Peřině pro mladší žákyně. „Autorkami jsou Dagmar Fischerová a Martina Soukupová; Martina si i zacvičila,“ zmínila dále Klimperová. A sama si zacvičit přijela také spoluautorka folkově a countryově laděné Cesty pro ženy a seniorky Ivana Jiránková.

Vynikající hostitelé

Krajský slet ve Voticích, pro účastníky generálka před cestou do Prahy, se stal velkou událostí nejenom pro sokoly a jejich příznivce, ale doslova pro celé město. Cvičenci, kteří se začali sjíždět již od sedmé ranní, našli zázemí v základní a v mateřské škole – a tým školní jídelny se postaral i o zajištění obědů. „Vynikající,“ shodovali se účastníci, že už tenhle začátek vydařeného odpoledne, ještě než se cvičenci přesunuli z jídelny základní školy na stadion, neměl chybu. A mimochodem – o organizační zajištění se staralo 25 pořadatelů a dalších 15 dobrovolníků pomáhalo se značkováním hřiště, stavěním stanů a úklidem.

Starosta města Slavík také hned v úvodu vzpomenul na ty, kteří se podíleli na založení obnovené tradice sletů ve Voticích. „Nebyli to jen sportovci, ale i odhodlaní činitelé, kteří mnoho pro votický sokol udělali. Jedná se o náčelnici paní Miladu Justovou a náčelníka pana Vladislava Machka. Myslím, že jestli se na nás z nebe koukají, měli by velikou radost, že jejich práce a úsilí nebyly zbytečné a že jsme se dnes opět ve velkém počtu sešli ve Voticích u příležitosti sletu,“ připomněl ty, kteří u vydařené akce už být nemohli. Následně vyjádřil přesvědčení, že podobně významnou událost nehostilo město naposledy.

Rozvíjet se ale budou i další společné akce jinde, potvrdil Deníku starosta Balík. Cvičení s bratry a sestrami (jak se sokolové nazývají) z jiných žup pomohlo rozvinout nová přátelství, spojená i s vymýšlením společných plánů. Někde se už znali a své vazby upevnili, jinde navázali nové kontakty, připomněl.