V současné době je sokolovna místem společenského a kulturního dění v Postupicích, avšak v minulosti se zde i promítalo. Kino se ale znovu otevírat nebude.

Budova sokolovny je stále využívaná, na sále se konají společenské akce, část objektu, která slouží coby restaurace, má v pronájmu rodina Šestákova.

Zde se pořádají také různé akce, jako srazy bývalých tříd postupické školy. Prostory využívá i místní divadelní spolek. „Byli bychom rádi, kdyby se něco udělalo se spodní šatnou, protože je v katastrofálním stavu,“ zmínila se jedna členka souboru.

OBEC SE SNAŽÍ POMOCI

Obec se, vzhledem k hojnému využívání sokolovny ze strany občanů, rozhodla podpořit její opravu. „Budova slouží široké veřejnosti, ale bohužel nejsme vlastníky a tak nemůžeme prozradit konkrétní plány. Obec se však snaží podpořit právě Sokol, který vlastníkem je, aby budova dál nechátrala. Proto zastupitelstvo schválilo dotaci v hodnotě necelého milionu korun na opravu střechy,” uvedl starosta obce Miloslav Půta.

Další opravy se zatím neplánují, vše se bude projednávat až po ukončení rekonstrukce střechy. „Bude ještě provedena výmalba sálu, ale čeká se na ukončení oprav střechy, aby do budovy nezatékalo,“ prozradil předseda výboru TJ Sokol Jaroslav Zdvíhal.

Historie postupického kina se začala psát před druhou světovou válkou, na začátku roku 1939, kdy postupický Sokol zažádal o povolení k promítání. Po poradě s odborníkem České obce sokolské byl zakoupen promítací přístroj na úrokovou půjčku. Slavnostní zahájení se konalo první neděli v květnu roku 1940, avšak postupem času se snižovala návštěvnost. Roku 1945 se nepromítalo kvůli nutné výměně promítacího plátna, které zničili němečtí a ruští vojáci při obsazení sokolovny.

Když po roku 1948 kino přešlo pod správu Místního národního výboru, Sokol mu kino pronajímal. V té době se ale v sokolovně cvičilo, a tak se na každé představení musely do sálu židle znovu nanosit. V roce 1953 již sál sloužil převážně jen pro promítací účely, a tak se nakoupily nové sedačky a i druhý promítací stroj, který umožňoval promítat bez přestávek.

Kino pak prošlo další renovací v roce 1962, kdy se koupilo nové plátno, na jeviště byly dodány nové závěsy a byly pořízeny nové promítací stroje Meopton. Roku 1968 byl vybudován také nový vchod z galerie a zrušeny železné schody u bývalého vchodu. Postupně se ale zvedaly ceny za promítání filmů, v sokolovně se každou sobotu a neděli pořádaly diskotéky a tak se počet promítání rapidně snižoval. Těsně před ukončení promítání v roce 1994 se ještě vyměnily nové promítačky, rozšířilo se plátno a nainstalovala se nová aparatura. Po roku 1994 se už ale nikdy nepromítalo.

Anna Marie Jabčanková