Jako útok, který má zlikvidovat konkurenci. Právě tak vnímají poříčští Sokolové akci, při níž v sokolovně v Čerčanské ulici zasahovali v sobotu večer policisté, celníci, hasiči, sociálka i hygiena a po níž se do svých domovů rozešly možná až tři stovky mladých lidí, kteří tam přišli za pobavením.

„Chtěli jsme otevřít bar, díky němuž by byla financována činnost Sokola. Nebyla to žádná diskotéka, jak tvrdí zástupci obce,“ uvedl v prohlášení Sokola Poříčí jeho člen, Daniel Breburda.

Obec má ke způsobu získávání prostředků naprosto odlišný názor.

„Opakovaně jsme nabízeli Sokolům, že jim pomůžeme s rekonstrukcí i provozem sokolovny a pořádáním kulturních a sportovních akcí a to dokonce zdarma, prostřednictvím profesionální projektové manažerky, kterou obec platí a která by jim pomohla se zpracováním a vedením žádostí o dotace a granty. Sokolové této možnosti nikdy nevyužili,“ uvedl místostarosta Poříčí Jan Kratzer.

Proti akcím v sokolovně, zejména proti diskotékám, se postavila řada občanů Poříčí v dotazníkové akci, kterou zorganizovala radnice.

Ta takové zábavě nakloněna rovněž není. Při sobotní akci ale podle sokolů nemělo jít o diskotéku, nýbrž jen o otevření baru.

„Bez ohledu na to, zda šlo o bar, diskotéku nebo kombinaci obojího, s ohledem na územní plán i vyhlášku není v budově sokolovny přípustné podobná zařízení provozovat. Přípustná je pouze sportovní činnost. Na to jsme Sokoly opakovaně upozorňovali. Bohužel, bez odezvy,“ tvrdí Kratzer.

Poříčští Sokolové sice nyní o sokolovnu nepřišli, dál ji mají v nájmu od Sokolské župy Blanické, ale akce tam pořádat zatím nemohou. Důvod je zřejmý.

Při sobotní kontrole totiž přestala téci voda a pořadatelé akce, ji proto ukončili. „Dali jsme do zápisu, že v případě, že se nepodaří obnovit dodávku vody, nemůže se akce konat,“ uvedla Jiřina Žáková, vedoucí hygieny výživy KHS Benešov.

Proč se k sokolovně sjelo tolik zástupců státních orgánů?

Sokolové chtěli otevřít bar a výtěžek z jeho činnosti použít pro svou organizaci. To, jakým způsobem k penězům Sokolové spějí, ale dlouhodobě koliduje s představami některých místních občanů i vedení Poříčí nad Sázavou.

A dlouhotrvající nedohoda zatím vyvrcholila sobotní večerní kontrolou za asistence uvedených orgánů.

„V objektu TJ Sokol se otevírala diskotéka Captain Morgan a byla tam provedena akce na zjištění podávání alkoholických nápojů osobám mladší osmnácti let. Zkontrolováno bylo dvanáct osob ale bez zjištění požívání alkoholických nápojů mladistvými. Na základě zjištěných nedostatků – na černo zavedený odběr vody, neohlášení diskotéky na obecní úřad, došlo k jejímu uzavření,“ uvedla mluvčí benešovské policie Zuzana Stránská.

Podle místostarosty Poříčí Jana Kratzera ale samotná sokolovna zavřená není. To potvrdila například i Jiřina Žáková, vedoucí Hygieny výživy KHS Benešov.

„Na akci byli Sokolové připraveni dobře, bylo tam čisto. Mohla bych jim vytknout, že ji nenahlásili, ale vzhledem k tomu, že se vlastně ani nekonala, tak ani to. Sami akci ukončili, protože údajně kvůli poruše, netekla voda. My jsme nic nezakázali,“ řekla a připomněla ještě, že v případě, že Sokolové budou chtít nějakou další akci, musejí ji nahlásit hygieně. Pokud by přes to Sokolové nějakou akci zorganizovali, hrozila by jim pokuta. „Pokud by ale jinak měli vše v pořádku, mohlo by se i od pokuty upustit, pakliže by to byla jen tato formální záležitost,“ objasnila hygienička.

Podle představitelů obce ale porucha vody vlastně poruchou ani nebyla.

„Sokolové minimálně od roku 2007 bez smlouvy a úhrady, tedy pravděpodobně na černo, čerpali obecní vodu. Odečtem bylo zjištěno, že se jednalo o více než 1220 kubíků vody a obci tak vznikla škoda zhruba 30 až 40 tisíc korun. Věc bude šetřit policie,“ uvedl místostarosta.

Práci v Poříčí měli ten večer i celníci z Benešova. „Zajistili jsme sto lahví destilátů. Kolky sice měly, ale provozovatelé nepředložili doklad o zaplacení spotřební daně. Až ho dodají, alkohol jim vrátíme,“ sdělil Jiří Barták, mluvčí Generálního ředitelství cel Praha.

Do akce zasáhl i HZS Benešov. „Nájemci sokolovny nepředložili například požární knihu, zprávu o revizi elektřiny a neměli ani požární řád. Hasící přístroje sice měli, ale zprávu o jejich revizi nikoliv. Sokolovna má nouzový východ, ale nejzávažnější dokument k ní, kolaudační rozhodnutí, nikoliv,“ vysvětlil Stanislav Vlach, vedoucí prevence Státního požárního dozoru HZS Benešov. „Starosta Sokolů slíbil, že v pátek dokumenty dodá,“ řekl Vlach.

Ani hasiči ale nejsou těmi, kteří rozhodnou o případném definitivním uzavření sokolovny. Ti posoudí zjištěné skutečnosti a vydají stanovisko. Samotné rozhodnutí pak bude na obci a stavebním úřadu.