„Důvodem navýšení ceny díla bylo zjištění vážných statických poruch během výstavby, takže došlo ke kompletnímu vybourání klenutých stropních konstrukcí a jejich náhradě stropy novými,“ vysvětlila Alena Pokorná, vedoucí Odboru investic Městského úřadu Benešov.

Podle Evy Stulíkové z benešovského Odboru sociálních věcí a zdravotnictví teď už bytové jednotky čekají na nové nájemníky. Ti budou mít, až na lokální vytápění na tuhá paliva, zcela moderní bydlení. Nejen proto, ale také kvůli sníženému nájemnému musí uchazeči splnit poměrně přísná pravidla.

Cílem výběru je najít takové nájemníky, kteří budou schopni si tento typ bydlení udržet, ale do budoucna by mohli naplnit i podmínky pro standardní obecní bydlení.

Cílovou skupinu, z níž úředníci nakonec žadatele vyberou, tvoří rodiny s dětmi, samoživitelé nebo i ti, kteří už spolupracují se sociální službou. Současně musí jít ale o plnoleté s trvalým pobytem v Benešově nebo na území obce s rozšířenou působností Benešov.

Přitom není podmínkou, že potencionální nájemník musí být rodilý Čech. Žadatel může být i občanem jiné země Evropské unie nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu v Česku.

K bytu se naopak nedostane dlužník, ani ten, kdo už má uzavřenou nějakou nájemní smlouvu, vlastní či spoluvlastní bytový nebo rodinný dům, byt, chatu nebo chalupu, nebo má jen právo užívat nemovitost určenou k bydlení na základě „výměnku“ či jiného užívacího práva.

„U žadatele o sociální byt je ale také nutné, aby za uplynulé tři roky neukončil užívání bytu ve vlastnictví města. Přitom je jedno, zda to bylo formou soudního rozhodnutí, výpovědí pronajímatele či uzavřením dohody o ukončení užívání bytu, pokud důvodem bylo porušení povinností ze strany této osoby,“ upozornila Eva Stulíková.