„Jsou ale i takoví koumáci, kteří si zavolají rychlou sanitu záchranky, aby nemuseli čtyři hodiny sedět v čekárně," tvrdí šéf nemocnice. „Nakonec se ukáže, že se jedná o banální záležitost. Záchranáři si ale nedovolí něco podcenit, dát pacientovi medikaci a nechat ho doma.

Na interně se pak zjistí, že se jedná o angínu," vypráví Hostek opakující se příběh z oddělení, jehož lůžková část se kvůli nedostatku
personálu před nedávnem ztenčila o patnáct lůžek. Ani to ale k vylepšení stavu celé interny zatím nepomohlo.

„Protože je počet úkonů, které jsou na interně realizovány, stále stejný. Tohle je ale stejné, jako na všech internách nemocnic obdobného typu," připomněl ředitel.

I přes shora popisovanou personální situaci hodlá vedení nemocnice otevřít na interně ještě jednu ambulanci.

„Vstupní vyšetření se tím rozmělní a předpokládám, že ubydou stížnosti na neúměrnou čekací dobu, z které pramení také agresivita pacientů a následně i podrážděnost personálu," slibuje si Hostek. Novou interní ambulanci hodlá otevřít už v červnu.

„Kromě toho chceme už brzy vybudovat také centrální příjem pacientů, který by měl jejich prvotní nával soustředit do jednoho místa. Rychlému „obsloužení" pacienta tam pomůže recepční, což bude vysokoškolsky vzdělaná a zkušená zdravotní sestra schopná nasměrovat pacienta na to oddělení, kam patří," sdělil Petr Hostek své vize.

Právě od toho si ředitel také slibuje, že pacienti budou rozmělněni do více oddělení a nebudou už muset na interně čekat tak dlouho. Ale čekat budou přesto dál. Na centrálním příjmu.

„To je ale běžné v kterékoliv nemocnici. V současnosti tohle centrální místo příjmu pacientů nemáme a sanity s nimi proto jezdí po celé nemocnici a tenhle chaos řeší improvizovaně. Nově přijdou pacienti na jedno místo, které bude vybavené i ambulancí, zákrokovým sálem a deseti lůžky. A z vyšetření se právě tam budou pacienti zase vracet zpátky. Díky tomu se už bude vědět, že pan Novák je v nemocnici od rána, že musí dostat napít a najíst. Pan Novák se už nebude po nemocnici potulovat tak dlouho, až se večer zjistí, že je dehydratovaný a hladový. I na tohle máme spoustu stížností," přiznala ředitel nemocnice Petr Hostek. „Budeme-li mít centrální příjmové místo, věřím tomu, že spousta stížností odpadne," dodal šéf nemocnice.

Ke zlepšení atmosféry v čekárnách má Nemocnice Rudolfa a Stefanie pro své zaměstnance také školící programy. Ty by personálu měly pomáhat v přípravě na zvládání psychické zátěže vyplývající z každodenních situací v čekárnách.