Podpisem smlouvy radní pověřili náměstka pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloše Peteru (ČSSD).

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba zpracuje projektovou dokumentaci přivaděče, přičemž jedním z jejích klíčových úkolů je nalezení vhodného subjektu, který by se zhostil investorství.

„Následně by také měl zajistit provozování vodovodního přivaděče propojujícího Posázavský skupinový vodovod se Skupinovým vodovodem Benešov a umožňujícího tak připojení 20 tisíc obyvatel 38 obcí a 201 obecních částí,“ uvedl náměstek Miloš Petera.

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba bude pro Středočeský kraj zajišťovat technické, ekonomické a právní služby a poradenství, a to od fáze prezentace konceptu řešení v orgánech Úpravna vody Želivka, přes jeho detailní rozpracování a projednání s ostatními dotčenými subjekty.

„Zejména jde o vlastníky provozně souvisejících vodovodů, to znamená Dobrovolného svazku obcí Javorník – Benešov, DSO Posázavský skupinový vodovod, a dalšími obcemi a městy v regionu, které se potenciálně mohou připojit na vodovodní přivaděč, až po finální návrh řešení včetně případného zpracování dohod o budoucí spolupráci,“ řekla Helena Frintová, mluvčí Středočeského kraje.

Jak by mělo trasování přivaděče podle prvotních studií vypadat?
Konkrétně se jedná o připojení na Posázavský skupinový vodovod v Týnci nad Sázavou a přivedení vody k dálnici pomocí čerpacích stanic přes upravený stávající vodojem Netvořice. Přivaděč je navržen podél dálnice jižním směrem k silničnímu přivaděči Václavická spojka přes budoucí odpočívku na dálnici.

Dalším místem připojení je v Benešově vodojem Červené vršky. Ten je součástí Skupinového vodovodu Benešov. K dálnici by pak byla voda přiváděna novým přiváděcím řadem podél nové silnice Václavická spojka. U napojení na dálnici by pak byl vystavěn nový vodojem, ve kterém by byla míchána voda z Posázavského skupinového vodovodu a Skupinového vodovodu Benešov.

Pitná voda z obou těchto vodárenských systémů by byla dále čerpána podél dálnice po obslužných komunikacích dálnice a podél náspů a zářezů samotné dálnice. Trasa je vedena převážně podél dálnice v obslužných komunikacích.