Žádná z třiatřiceti kandidujících politických stan a uskupení nepostavila pro ukončené hlasování o zástupcích v Evropském parlamentu kandidáta s bydlištěm na Benešovsku. I to se možná projevilo na celkovém nezájmu občanů starších 18. let zúčastnit se víkendového hlasování. „Nevěděla jsem, koho si vybrat. Proto jsem ani k volbám nešla,“ uvedla paní Denisa.

K obcím s nejvyšší voličskou účastí dosahující téměř dvojnásobek republikového průměru se zařadily Slověnice na Divišovsku, Stranný u Neveklova, Drahňovice v Posázaví, Děkanovice na Čechticku a Blaženice v Povltaví. Naopak nejnižší počtu oprávněných osob v poměru k počtu obyvatel se dočkaly volební komise v Souticích i v Římovicích na Vlašimsku.

Téměř třetina obyvatel z Benešovska, jež se dostavila v pátek či v sobotu k urnám, hlasovala pro Občanskou demokratickou stranu. Čtvrtina hodila lístky pro Českou stranu sociálně demokratickou a 13 procent podpořilo kandidáty KSČM. Na opačném pólu pomyslné tabulky oblíbenosti se v regionu ocitli představitelé uskupení Lidé a Politika se 4 hlasy, Moravanů a České strany národně sociální shodně s devíti sympatizanty.

Počet platných hlasů z Benešovska do Evropského parlamentu pro jednotlivé strany podle kandidátek

1. Libertas.cz 167 - 0.78
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 624 - 7.67%
3 Věci veřejné 518 - 2.44%
4 Občanská demokratická strana 6 687 - 31.62%
5 Suverenita 825 - 3.90%
6 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 264 - 1.24%
7 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 63 - 0.29%
8 Česká str.národ.socialistická 23 - 0.10%
9 Evropská demokratická strana 542 - 2.56%
10 Strana svobodných demokratů 17 - 0.08%
11 Demokratická Strana Zelených 144 - 0.68%
12 Česká strana národně sociální 9 - 0.04%
13 Národní strana 52 - 0.24%
14 SDŽ-Strana důstojného života 230 - 1.08%
15 Humanistická strana 87 - 0.41%
16 Moravané 9 - 0.04%
17 Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. 20 - 0.09%
18 Liberálové.CZ 16 - 0.07%
19 Strana demokracie a svobody 16 - 0.07%
20 Nejen has. a živn. s uč. do E. 84 - 0.39%
21 Komunistická str. Čech a Moravy 2 772 - 13.10%
22 “STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“ 555 - 2.62%
23 Strana svobodných občanů 267 - 1.26%
24 SNK Evropští demokraté 290 - 1.37%
25 Balbínova poetická strana 45 - 0.21%
26 Strana zelených 389 - 1.83%
27 Koruna Česká (monarch.strana) 37 - 0.17%
28 Lidé a Politika 4 - 0.01%
29 “Strana soukromníků ČR“ 50 - 0.23%
30 Zelení 17 - 0.08%
31 Dělnická strana 139 - 0.65%
32 NEZÁVISLÍ 147 - 0.69%
33 Česká str. sociálně demokrat. 5 039 - 23.82%

(číslo a název kandidátky - počet hlasů, %)

Tučně jsou zvýrazněné strany, které překonaly 5% hranici potřebnou pro zvolení kandidátů do EP.

Zdroj: Český statistický úřad

Statistiku účasti ze všech obcí v obvodu pověřených úřadů Benešov, Vlašim a Votice najdete na straně 2 v úterním vydání Benešovského deníku (9. června).