Navýšení se týká jen podpory registrovaných sociálních služeb. „Grant se navyšuje o 300 tisíc korun,“ potvrdila Veronika Kondrátová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Benešov.

Díky tomu bude vyhlášeno i dotační řízení k poskytnutí finanční podpory pro právnické a fyzické osoby, které poskytují vybrané registrované sociální služby. Podle vedoucí odboru má částka sloužit podpoře služeb pro občany Benešova a zohlednit i současnou náročnou situaci.

Zastupitelé zvedli při hlasování ruce kvůli tomu, že si uvědomují účel navýšení. To má posloužit k dofinancování zvýšených nároků na výkon sociálních služeb ve městě. Jak Veronika Kondrátová potvrdila, poskytovatelé sociálních služeb díky tomu mohou podávat žádosti o podporu – a to i v případě, že v letošním roce již žádost podaly.

„I jim se totiž vlivem pandemie počet klientů navýšil a tuto skutečnost také musí uvést do nově podávané žádosti,“ vysvětlila vedoucí odboru s tím, že město pravidla a informace, které budou k podání žádostí potřeba, včas zveřejní.