Letní prázdniny se velmi rychle blíží a koncem tohoto měsíce zůstanou budovy škol prázdné. Některé základní i střední školy své prostory o velkých prázdninách pronajímají letním táborům, soustředěním nebo různým akcím. Jiné je zase nechají prázdné kvůli rekonstrukcím.

Základní škola Karlov se o prázdninách věnuje malování a úklidu. „O prázdninách budeme školu uklízet a předělávat. Zrušíme staré šatny a vybudujeme nové, takže škola bude v přestavbě. Dále vznikne nová učebna dílen, jazykovka a jedna třída školní družiny,“ řekl ředitel Základní školy Karlov Svatopluk Česák.

Benešovské gymnázium se o velkých prázdninách také věnuje rekonstrukci. „Budeme provádět rozsáhlou rekonstrukci školy, protože se budou dělat kompletně nové datové rozvody po celé budově, aby se do všech kabinetů a učeben dostal internetový signál z počítačové sítě. Takže škola bude o prázdninách v přestavbě, proto budovy nebudeme pronajímat ani se zde neuskuteční žádné akce,“ uvedl ředitel Gymnázia Benešov Zdeněk Zahradníček.

Základní škola Jiráskova vzhled své školy o prázdninách také hodlá změnit, ale soustředění sportovců by se v prostorách školy konat mělo. „V srpnu se ve škole uskuteční soustředění florbalistů a volejbalistů, ale není to potvrzené, takže nevíme, zda o prázdninách budovu vůbec nějak využijeme,“ sdělila ředitelka Základní školy Jiráskova Milena Prášková.

ZŠ Jiráskova žádné jiné akce o letošních prázdninách neplánuje, protože část prázdnin věnuje také opravám. „Budeme například malovat třídy, rekonstruovat sociální zařízení, měnit nábytek a lavice ve třídách,“ řekla ředitelka Prášková.